Browse
from 

Grafenberg - Kellergasse. Exkursion B - Geologie am Ostrand der Böhmischen Masse / Havlíček, Pavel, Holásek, Oldřich, Kovanda, Jiří, Roetzel, Reinhard, Smolíková, Libuše -- In: Geologische Karten ÖK 9 Retz und ÖK 22 Hollabrunn - Geogenes Naturraumpotential der Bezirke Horn und Hollabrunn -- ISBN 3-85316-005-0 -- s. 287-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafická analýza sadania základov stavebných objektov / Vadovič, František -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 31, č. 8 (1983), s. 416-420
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafické informační systémy / René, Miloš -- In: CHIP -- Roč. 4, č. 5 (1994), s. 44-49
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Grafické informační systémy. MapInfo 2.1 pro Windows / René, Miloš -- In: CHIP -- Roč. 4, č. 10 (1994), s. 192-195
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Grafické programy pre modelovanie horninového prostredia a výbuchu / Szabó, Štefan -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 2 (1992), s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky / Honěk, Josef, Hoňková, Kerstin, Kolomazník, Ivan, Staněk, František -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 2 (1998), s. 108-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou / Neustupa, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 2 (2000), s. 71-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafický výstup pre modelovanie prúdenia podzemnej vody diferenčnou metódou / Štastný, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 6 (1986), s. 563-567
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafit - naše tradiční nerostná surovina / Tichý, Ladislav, 1933- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 63, č. 8 (1984), s. 242-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafit a organická geochemie bitumenů / Jehlička, Jan, Kříbek, Bohdan, Urban, Ondřej (2005) -- In: Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací -- ISBN 80-7075-629-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Grafit na Vlašimsku : Po stopách dolování (neboli nic tam není) / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 9 (2001), s. 25
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice : 33-21 Slavonice / Buriánek, David, Houzar, Stanislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice / Buriánek, David, Houzar, Stanislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. Listopad (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Grafit u Kolodějí nad Lužnicí a Hostů na Vltavotýnsku / Tichý, Ladislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 1 (2001), s. 17-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafit z hydrotermálne mineralizovanej brekcie v Novoveskej Hute (Spišsko-gemerské rudohorie) / Franců, Juraj, 1957-, Háber, Milan, Novotný, Ladislav, Rojkovič, Igor -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 25, č. 6 (1993), s. 461-465
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafitická pararula z vrchu Mírovka : 23-21 Havlíčkův Brod / Procházka, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafitické fylity devonských sérií Hrubého Jeseníku / René, Miloš -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2000 -- s. 16
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Grafitické kvarcity s vanad obsahujícími minerály v moravském moldanubiku (24-32, Třebíč; 23-24, Polná) / Houzar, Stanislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafitické sedimenty Jiříčkovy jeskyně u Malenic / Cícha, Jaroslav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 14 (1988), s. 50-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafitizace organické hmoty a fluidně ukládaný grafit v paleoproterozoických (birimienských) černých břidlicích zelenokamenového pásu Kaya-Goren v Burkině Faso (západní Afrika)