Browse
from 

Granitoidy středočeského plutonu: petrochemické skupiny a některé otázky jejich původu / Holub, František V. -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 86-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Granitoidy tiského masivu : (11-24 Žlutice, 12-13 Jesenice) / Breiter, Karel, 1956- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 13-16, Příl. I
Zdroj: ČGS (UNM)
Granitoidy tiského masívu / Breiter, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Granitoidy ze širšího okolí Nahošína (středočeský pluton) / Knotek, Miroslav, Lang, Miloš -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 70 (1985), s. 39-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Granitologie - věda o granitech na konci druhého tisíciletí (Ke druhému vydání Pitcherova díla o granitu 1997 a ke Clarkovu hodnocení granitového paradigmatu 1996) / Ledvinková, Vlasta, Palivcová, Marie, Waldhausrová, Jarmila -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 33, č. 4 (2001), s. 389-402
Zdroj: ČGS (UNM)
Granitology - the granite science at the end of the second millenium
Granitové pegmatity v moldanubiku České republiky / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Granitové sympozium k sedmdesátinám prof.W.S. Pitchera (Liverpool, 1990) / Palivcová, Marie, Štemprok, Miroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 4 (1990), s. 436-440
Zdroj: ČGS (UNM)
Granitový masiv Goricho / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 7 (1991), s. 212-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava / Kafka, Bohumil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 489-491
Zdroj: ČGS (UNM)
Granitový problém a stav výzkumu granitu v knize D.B. Clarka (1992) / Ledvinková, Vlasta, Palivcová, Marie -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 27, č. 4 (1995), s. 294-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Granitový problém v díle W. S. Pitchera a jeho spolupracovníků / Palivcová, Marie, 1918- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 6 (1984), s. 563-581
Zdroj: ČGS (UNM)
Granits landforms in the Podyjí National Park, South Moravia / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 97, č. 8 (1995), s. 17-27
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Granity a ještě více granitů v díle W.S. Pitchera po 10 letech / Palivcová, Marie -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 1 (1991), s. 75-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Granity a pegmatity komplexu alkalických hornin Chan Bogd / Kynický, Jindřich, Trundová, Alena -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 119-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Granity izerskie: próba odtworzenia przeddeformacyjnej historii / Oberc-Dziedzic, Teresa -- In: Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu -- ISBN 83-908127-8-9 -- s. 41-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Granity Krušných hor - vztah k Sn-W zrudnění / Breiter, Karel, 1956- -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Granity melechovského masívu z hlediska petrofyzikální charakteristiky / Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, Procházka, Josef -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Granity Slavkovského lesa / Breiter, Karel, 1956- -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 25-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Granity uranového ložiska Okrouhlá Radouň / René, Miloš -- In: Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 53, DEC 15 (2013)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH