Browse
from 

Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava / Kafka, Bohumil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 489-491
Zdroj: ČGS (UNM)
Granitový problém a stav výzkumu granitu v knize D.B. Clarka (1992) / Ledvinková, Vlasta, Palivcová, Marie -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 27, č. 4 (1995), s. 294-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Granitový problém v díle W. S. Pitchera a jeho spolupracovníků / Palivcová, Marie, 1918- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 6 (1984), s. 563-581
Zdroj: ČGS (UNM)
Granits landforms in the Podyjí National Park, South Moravia / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 97, č. 8 (1995), s. 17-27
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Granity a ještě více granitů v díle W.S. Pitchera po 10 letech / Palivcová, Marie -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 1 (1991), s. 75-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Granity a pegmatity komplexu alkalických hornin Chan Bogd / Kynický, Jindřich, Trundová, Alena -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 119-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Granity izerskie: próba odtworzenia przeddeformacyjnej historii / Oberc-Dziedzic, Teresa -- In: Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu -- ISBN 83-908127-8-9 -- s. 41-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Granity Krušných hor - vztah k Sn-W zrudnění / Breiter, Karel, 1956- -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Granity melechovského masívu z hlediska petrofyzikální charakteristiky / Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, Procházka, Josef -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Granity Slavkovského lesa / Breiter, Karel, 1956- -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 25-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Granity uranového ložiska Okrouhlá Radouň / René, Miloš -- In: Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 53, DEC 15 (2013)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Granity v Českém masivu produkují teplo / Klomínský, Josef -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 140-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska : (32-14 Nová Pec) / Breiter, Karel, 1956-, Pertoldová, Jaroslava, 1956-, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 30-33, Příl. II
Zdroj: ČGS (UNM)
Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska / Breiter, Karel, Pertoldová, Jaroslava, Sulovský, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Granodiorite aggregates from East Bohemia for high-performance and high-strength concretes / Martinec, Petr, Šafrata, J., Ščučka, Jiří, Vavro, M. -- In: Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology -- ISSN 1470-9236 -- Roč. 41, č. 4 (2008), s. 451-458
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
A granodiorite intrusion near Lubná SW of Rakovník
Granodiorite porphyries of the Moldanubian zone - Evidence for the beginning of post-Variscan extension / René, Miloš -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- s. 58
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Granodiorite Porphyries of the Moldanubian Zone - Evidence for the Beginning of post-Variscan Extension / René, Miloš -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 58
Zdroj: ČGS (UNM)
Granodioritová intruze u Lubné jz. od Rakovníka (12-14 Rakovník) / Dolejš, David -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Grant Agency of the Czech Republic, activities between 1993 and 1996