Browse
from 

Gravimetrické měření v Holštejnské jeskyni v Moravském krasu / Beneš, V., Kadlec, Jaroslav -- In: Speleofórum -- s. 11-13
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu : (24-23 Protivanov) / Blecha, Vratislav, Kalenda, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 128-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu / Blecha, Vratislav, Kalenda, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Gravimetrický průzkum pokračování Holštejnské jeskyně / Blecha, Vratislav, Kalenda, Pavel, Kučera, Jaroslav, Mravec, Pavol -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 24, č. 1 (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Gravimetrický průzkum vybraných lokalit v západní části Sýrie / Mrlina, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 5 (1993), s. 139-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravimetričeskaja interpretacija v osadočnych bassejnach s gradijentom plotnosti
Gravimetry / Mrlina, Jan -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravimetry and seismotectonics - an example from the Bohemian Massif / Lenhardt, Wolfgang A., Švancara, Jan -- In: Journal of alpine geology -- ISSN 1563-0846 -- Vol. 49 (2008), p. 64
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravitační proudové skluzy a suťové laviny v miocénu okolí Moravských a Nových Bránic (24-34, Ivančice) / Hrádek, Mojmír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravitační rozpad horských hřbetů v Moravsko-slezských Beskydech
Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy) : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm / Hradecký, Jan, 1974-, Pánek, Tomáš, 1977-, Tábořík, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 124-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravitační svahové procesy jako geomorfologický extrém na příkladě Vnějších Západních Karpat / Kirchner, Karel, Roštínský, Pavel -- In: Změny regionálních struktur České a Slovenské republiky -- S. 5-10
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Gravitační účinek rozhraní plášť-jádro / Čadek, Ondřej, Matyska, Ctirad -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 119-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravitačný účinok terciérnych sedimentov panónskeho bazénu / Bielik, Miroslav -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 153-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravitational disintegration of the Čertův Mlýn Mt. (Moravskoslezské Beskydy Mts.)
Gravitational effect of distant earth relief within the territory of former Czechoslovakia / Marušiak, J., Mikuška, J., Mrlina, Jan, Pašteka, R. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 52, č. 3 (2008), s. 381-396
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Gravitational effect of distant Earth relief within the territory of former Czechoslovakia / Marušiak, I., Mikuška, Ján, Mrlina, Jan, Pašteka, Roman -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 52, no. 3 (2008), p. 381-396
Zdroj: ČGS (UNM)
Gravitational effect of the n-sided prism generally oriented in the space. Contemporary problems in gravimetry
Gravitational Field of Central Europe / Blížkovský, Milan, Ibrmajer, Jaroslav, Novotný, Antonín, Suk, Miloš, Šefara, Ján -- In: Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 161-162
Zdroj: ČGS (UNM)
The gravitational field of the West Bohemian Proterozoic