Browse
from 

Hemimorfit, limonit a aragonit z jeskyně Kani Gut ve Ferganské dolině v SSSR / Cílek, Václav, jr., Hromas, Jaroslav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Hemimorphite - the first discovery in the Permian basalts of the West Carpathians
Hemitrapa fruits (Trapaceae) in the late Early Miocene Lom Coal Seam, Most Formation, North Bohemia / Kvaček, Zlatko, 1937-, Wójcicki, Jan J. -- In: Acta palaeobotanica -- ISSN 0001-6594 -- Vol. 42, no. 2 (2002), p. 117-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Hemitrapa fruits (Trapaceae) in the late Early Miocene Lom Seam, Most Formation, North Bohemia. / Kvaček, Zlatko, Wojcicki, Jan -- In: Acta Palaeobotanica -- ISSN 0001-6594 -- Roč. 42, č. 2 (2002), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Henclová - new occurrence of pseudomalachite in the Slovak Republic
Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike / Ozdín, Daniel, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Števko, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Hercynian and Alpine brittle deformation of the Brunno - Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
Hercynian and Alpine brittle deformation of the Brunno - Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic) / Hanžl, Pavel, Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, Sedlák, Jiří, Švancara, Jan -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 28 (2002), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech republic) / Hanžl, Pavel, Hubatka, F., Krejčí, Oldřich, Sedlák, Jiří, Švancara, J. (2002) -- In: Krystalinikum, Contributions to the Geology and Petrology of Crystalline Complexes -- ISBN 80-7028-190-11
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic) / Hanžl, Pavel, 1964-, Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, 1958-, Sedlák, Jiří, Švancara, Jan -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 28 (2002), p. 145-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Hercynian Cretaceous and "Plenus event" / Svoboda, Pavel -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 49 (2006), p. 169-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Hercynian High P-T Metamorphism and Uplift History in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif in Lower Austria / Carswell, D. A. -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 1 of 3 -- s. 248
Zdroj: ČGS (UNM)
The Hercynian molasse and younger deposits in the Intra-Sudetic Depression, SW Poland : studies in Geology of the Sudetes / Dziedzic, Kazimierz, Teisseyre, Andrzej Karol -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Vol. 179, no. 2 (1990), s. 285-305
Zdroj: ČGS (UNM)
Hercynian silicic magmatism in the Erzgebirge and its metallogenesis / Tischendorf, Gerhard -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 307-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Hercynides and Variscides in Poland
Hercynite- vs. Kyanite- Bearing Granulites of the Strážek Moldanubicum: Metamorphic and Structural Relationships / Konopásek, Jiří, Schulmann, Karel, Tajčmanová, Lucie -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 96
Zdroj: ČGS (UNM)
Hercynská a alpínská křehká deformace brunovistulika a jeho platformního pokryvu v podloží vnějších Západních Karpat (v. část území České republiky)
Heritage of uranium in-situ leaching and environmental remediation program in north Bohemian region / Tomas, Josef, 1934- -- In: Minerals, metals and the environment II - Papers presented at the 'Minerals, metals and the environment II' conference, organized by the Institution of Mining and Metallurgy and held in Prague from 3 to 6 September, 1996 -- ISBN 1-870706-31-5 -- s. 129-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Herkunft und Genese von graphitführenden Gesteinen der Bunten Serie aus der Böhmischen Masse (Österreich)
Hermanovské skály / Vítek, Jan, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 9, č. 5 (1984), s. 308-309
Zdroj: ČGS (UNM)