Browse
from 

Hlavní zlomy českého moldanubika / Zeman, Jaroslav, 1930- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavonožcová fauna z lokality Roštín u Kroměříže (spodní tithon)
Hlbinná stavba litosféry v Západných Karpatoch - model odvodený na základe reziduí vĺn P / Babuška, Vladislav, 1937-, Pajdušák, Pavel, Plomerová, Jaroslava -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 151-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlbinná stavba Západných Karpát
Hĺbková zonálnosť tvorby uhlovodíkov - východisko prognózovánia ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch / Čech, František, Fomkin, Konstantin V., Franců, Juraj, 1957- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 4 (1991), s. 333-338
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlbkový štrukturný vrt ZBOJ-1 / Ďurkovič, Tibor, Gašpariková, Viera, Köhler, Eduard, Koráb, Tomáš, 1936-1993, Rudinec, Rudolf, Snopková, Pavlína, Zakovič, Michal -- In: Regionálna geológia Západných Karpát -- ISSN 0139-9098 -- Č. 16 (1982), s. 1-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlboký vrt Križany-1 a jeho výsledky / Lunga, Stanislav, Magyar, Július, Smetana, Ján -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 281-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Hledají nové vodní zdroje / Adámek, Zdeněk V. -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 8, č. 8 (1988), s. 174-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd / Šimek, Miloslav, 1956- -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 7-8 (2008), s. 24-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Hledání harmonie Země / Květ, Radan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 70, č. 11 (1991), s. 608-609
Zdroj: ČGS (UNM)
Hledání lokálního maxima funkce algoritmus "postup06" / Byczanski, Petr -- In: Technical computing Prague 2007. 15th annual conference proceedings -- S. 32-36
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hledání šťastných míst. Čínská tradice feng-šui a česká barokní krajina / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 9, - (1997), s. 28
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hledání ztraceného ráje. A. V. Novák / Šejbl, Jan (2009) -- In: Po stopách krajanů ve starém Orientu. Soubor studií. -- ISBN 978-80-87180-02-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci / Fišera, Emil -- In: Hnědé Uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 4 (1989), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Hliník - stříbro z hlíny / Pařízek, Jindřich -- In: Minerální suroviny -- ISSN 1212-7248 -- Č. 3 (2013), s. 12-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Hliník v kyslých banských vodách v okolí Perneku / Zajac, Lubomír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 127-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova" / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 (2009), s. 152-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: Atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR? / Bruthans, J., Schweigstillová, Jana -- In: Voda - strategická surovina pro 21.století -- S. 43-46
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR? / Bruthans, Jiří, Schweigstillová, Jana -- In: Sborník 1. Národního inženýrskogeologického kongresu s mezinárodní účastí -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Hlinité těsnicí jádro vodní nádrže Nová Říše / Horák, Vladislav, Veselý, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 140-142
Zdroj: ČGS (UNM)