Browse
from 

Hlavní směry využívání uhlí v ČSSR a podíl Ústavu pro výzkum a využití paliv při jejich zjišťování / Smola, Josef -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 11 (1986), s. 448-452
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní strukturní rysy chebské terciérní oblasti / Šantrůček, Pravoslav -- In: Počítačové spracovanie údajov československej seizmickej siete -- s. 22-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní technické problémy rozvoje závodu STANUM / Pelc, Jan, Podskalský, Zbyněk, Pohanka, Josef -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 7 (1983), s. 221-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002 / Kavina, Pavel, 1970- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 409-413
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní typy uranových ložisek a některé aspekty jejich vzniku / Scharm, Bohdan, 1937- -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 9, č. 4 (1985), s. 3-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní výsledky petrologického výzkumu krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí) / Štelcl, Jindřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 137-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů". / Horyl, P., Janas, P., Schellong, L., Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Šňupárek, Richard, Zeman, Vladislav -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 29-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987 / Blížkovský, Milan, 1934-1994, Fejfar, Milan, Ibrmajer, Jaroslav, 1926-, Suk, Miloš, 1934-, Tomek, Čestmír -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 49-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník) / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Roč. 29 (1990), s. 41-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní výsledky výzkumu molybdenových rud Českého masívu / Drábek, Milan, 1946-, Kolek, Petr, Kopecký, Lubomír, Kvaček, Milan, 1930-1993, Píša, Miroslav, Prchlík, Ivan, Vetejška, Karel, Vlašímský, Pavel, 1939- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Ložisková geologie -- s. 110-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní zdroje vysokorychlostního slunečního větru v době slunečního minima / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 60-66
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Hlavní zlomy českého moldanubika / Zeman, Jaroslav, 1930- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavonožcová fauna z lokality Roštín u Kroměříže (spodní tithon)
Hlbinná stavba litosféry v Západných Karpatoch - model odvodený na základe reziduí vĺn P / Babuška, Vladislav, 1937-, Pajdušák, Pavel, Plomerová, Jaroslava -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 151-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlbinná stavba Západných Karpát
Hĺbková zonálnosť tvorby uhlovodíkov - východisko prognózovánia ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch / Čech, František, Fomkin, Konstantin V., Franců, Juraj, 1957- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 4 (1991), s. 333-338
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlbkový štrukturný vrt ZBOJ-1 / Ďurkovič, Tibor, Gašpariková, Viera, Köhler, Eduard, Koráb, Tomáš, 1936-1993, Rudinec, Rudolf, Snopková, Pavlína, Zakovič, Michal -- In: Regionálna geológia Západných Karpát -- ISSN 0139-9098 -- Č. 16 (1982), s. 1-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlboký vrt Križany-1 a jeho výsledky / Lunga, Stanislav, Magyar, Július, Smetana, Ján -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 281-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Hledají nové vodní zdroje / Adámek, Zdeněk V. -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 8, č. 8 (1988), s. 174-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd / Šimek, Miloslav, 1956- -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 7-8 (2008), s. 24-26
Zdroj: ČGS (UNM)