Browse
from 

Hodnocení oslabení horninového masívu pomocí veličiny "index masívu Im" / Kočandrle, Jaroslav -- In: Sborník GPO -- Č. 32 (1987), s. 109-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení parametrů důlních otřesů v OKR za období 1993-2005 na základě seismologických pozorování a jejich projevů in-situ / Holub, Karel, Šancer, J. -- In: Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2007 -- S. 90-97
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení parametrů větrů působících na vodní plochu nádrže Nechranice / Keder, J., Spanilá, Tamara -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics. Vodohospodársky časopis -- Roč. 43, 1/2 (1995), s. 116-125
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení podnikatelského záměru OKD, a.s. za rok 1997 / Tvrz, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 8 (1998), s. 246-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta. / Frantál, Bohumil, Kunc, J. -- In: Urbanismus a územní rozvoj -- Roč. 11, č. 6 (2008), s. 24-29
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží / Beneš, Stanislav, Cimbálníková, Barbora, Fottová, Daniela, Jílek, Pavel, Skořepa, Jaroslav, Skořepová, Irena -- In: Ochrana ovzduší -- ISSN 1211-0337 -- Č. 5 (2006), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení prognózních hořlavých a olejonosných břidlic / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 2 (1986), s. 63-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení propustnosti lomové pláně : příklad interpolace koeficientu filtrace pomocí akustického vzorkování / Macháček, Jaromír, 1944- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 2 (2003), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek / Adamus, Alois, 1955-, Věžníková, Hana -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 4 (2007), s. 32-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP / Bárta, Vladimír, Krejčík, Zdeněk, Tyle, Pavel -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 2 (1989), s. 79-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení přesnosti a správnosti vybraných analytických metod v laboratořích ČGS
Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky / Tomášek, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky / Tomášek, Milan -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 58-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace / Tomášek, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem / Chlupáčová, Marta, Dědáček, Karel, 1946-, Gnojek, Ivan, Hanák, Jaromír, Kašparec, Ivan -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení radonového indexu pozemku na základě maximálních hodnot objemové aktivity radonu - alternativy a výsledné řešení / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení radonového rizika okresu Ostrava-město pomocí GIS ARC/INFO / Bednář, K., Müller, Karel, Poláček, A. -- In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 255-261
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení radonového rizika z geologického podloží / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 82-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení regionálních aspektů povodně 1997 v povodí řeky Moravy / Hlavinková, Pavlína, Škrabalová, Jitka -- In: Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR -- s. 124-131
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení regionálních aspektů povodně 1997 v povodí řeky Moravy / Hlavinková, Pavlína, Škrabalová, Jitka -- In: Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR -- s. 124-131
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG