Browse
from 

Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka / Ambrožová, Jana, 1972-, Ivanovová, Petra -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 4 (2013), s. 102-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří / Brzóska, Martin, 1978-, Chvátalová, Alena, Kunc, Karel -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 107, č. 3 (2002), s. 230-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydro-geological effects of seismicity in the Hronov-Poříčí fault zone area / Brož, Milan, Kolínský, Petr, Málek, Jiří, Stejskal, Vladimír, Štěpančíková, Petra, Štrunc, Jaroslav, Valenta, Jan -- In: Acta Research Reports -- ISSN 1214-9691 -- -, č. 18 (2009), s. 61-63
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hydro-mechanical Modelling of SEALEX Experiments / Blaheta, Radim, Hasal, M., Michalec, Zdeněk -- In: Modelling 2014 -- S. 43-43
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hydro-reclamation as an element of land regeneration in the Podkrušnohoří Region
Hydroapatit z pegmatitů od Nového Města na Moravě / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 213-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrobiological evaluation of streams affected by mining waters from Zlaté Hory ore mine and changes during 8 years
Hydrobiological survey of some natural waters in the NPP Mochovce area and theirsaprobiological evaluation
Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let / Ďuriš, Z., Skácel, Alexandr -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 282-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrobiologický prieskum niektorých povrchových vôdv oblesti JEm Mochovce a ich saprobiologické hodnotenie / Kováčik, Ľ. -- In: Rádioaktivita a životné prostredie -- Roč. 10, č. 1 (1987), s. 19-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.) / Melka, Karel, Mikuláš, Radek, Ulrych, Jaromír -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 2, 2 /138/ (2005), s. 117-125
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.) / Melka, Karel, 1930-, Mikuláš, Radek, 1964-, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 2, no. 2 (138), p. 117-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrocarbon exploration from crystalline rocks of the Bohemian Massif beneath the West Carpathian overthrust, Moravia / Krejčí, Jaromír -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 166-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrocarbon fluid inclusions from fissure quartz: a case study from the Barrandian basin (Lower Paleozoic), Czech Republic / Dobeš, P., Sedláčková, V., Stanišová, N., Suchý, Václav -- In: Proceedings of the 14th European current research on fluid inclusions. Volume de resumes -- s. 86-87
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hydrocarbon generation zone in the East Slovakian Neogene basin: model and geochemical evidence / Franců, Juraj, 1957-, Rudinec, Rudolf, Šimáček, Václav -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 3 (1989), p. 355-384
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrocarbon habitat of the Paleogene Nesvačilka Trough, Carpathian foreland basin, Czech Republic : Peri-Tethys Memoir 2: Structure and Prospects of Alpine Basins and Forelands / Benada, Stanislav, Berka, Jiří, Brzobohatý, Jiří, Řehánek, Jan -- In: Mémoires du Muséum National d´Histoire Naturelle -- ISSN 1243-4442 -- Vol. 170 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrocarbons from the oceanic bottom
The Hydrocharitaceae foliage from the North Bohemian Early Miocene / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 70, no. 2 (1995), p. 21-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrochemical balance in the forest tributary's catchment / Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, Pacl, Aleš, Smrčková, Věra -- In: Quality of the natural environment in the Czech Republic at the regional level Results of the Košetice Oservatory Eds.: Váňa Milan, Ivan Holoubek et al -- ISBN 80-85813-88-2 -- 189
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrochemical exploitation and hydrogeological consequences of uranium exploatation at the Stráž deposit