Browse
from 

Hydrogeologické limity rozvoje města Brna / Jareš, Jiří, Štrympl, Josef, Valeš, Václav -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 8 (1998), s. 206-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické mapování v ČR z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí / Čurda, Jan -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 32-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické mapy jako nástroj ekonomického a sociálního rozvoje / Krásný, Jiří, Vrana, Kamil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 12 (1989), s. 382
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru / Berka, Vladimír, Bříza, Jiří, Haas, Karel -- In: Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG -- s. 59-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry / Kaprasová, Eva -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 123-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry dolu Jeroným v Čisté / Grmela, A., Kořínek, R., Kukutsch, Radovan, Žůrek, P. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 19, říjen (2012), s. 2-5
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hydrogeologické poměry jižního uzávěru vysokomýtské synklinály (24-11 Nové Město na Moravě) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické pomery juhozápadnej časti Iraku / Škvarka, Ladislav -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 147-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické pomery kraja Mascara v Alžírsku / Zakovič, Michal -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 10 (1986), s. 289-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické pomery ložiska magnezitu Dúbravský masív / Halečka, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1988), s. 103-107, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry ložiska sádrovců v Kobeřicích / Pelikán, Vladimír, 1929- -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 41-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná / Kroupa, Michal -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 11 (2010), s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry Radovesické výsypky / Kohoutová, Jana -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1995), s. 23-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné (14-22 Jeseník) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry severovýchodní části Bílých Karpat / Hájek, Jurik, Janečková, Hana -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 30 (1991), s. 27-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova (14-44 Šternberk) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologické pomery vo Vrátach a funkčné závislosti teplotných zmien ponorných vod Mošnice / Bella, Pavel -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 29 (1991), s. 107-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické pomery východnej časti Slovenského krasu v rokoch 1982-1985 / Dzubáková, Ĺubica -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 26 (1988), s. 129-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000 / Bejšovec, Zdeněk, Trachtulec, Jan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (1995), s. 33-38
Zdroj: ČGS (UNM)