Browse
from 

Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologické zhodnocení ciezkovického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva / Havlín Nováková, Dana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. listopad (2007), 200
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologické zhodnocení cięźkowického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm / Havlín Nováková, Dana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 111-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologicko-ekologická problematika odkališť v OKR / Dvorský, Jiří -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 10 (1990), s. 432-434
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický model teplických terem ve vztahu k důlní činnosti / Laštovka, Jiří, Nová, Jana, Václavek, Vladimír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 513-514
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický prieskum sedimentov bazálneho neogénu v oblasti Hlinné-Strážske / Dubovský, Anton, Májovský, Július, Štastný, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 136-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický průzkum a nové zachycení karlovarských terem / Vylita, Břetislav, 1932-, Zelinka, Miloslav -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 291-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický průzkum chebské pánve / Hercog, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 7 (1982), s. 217
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický průzkum dolového pole Barbora II / Václavek, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 7 (1984), s. 211-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický průzkum jímacích území pro město Olomouc / Kučera, Milan, Marčák, Antonín, Mohelnický, Karel, Starobová, Marie -- In: 21. aktiv o čistotě vody v řece Moravě -- s. 1-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický průzkum lokality Libouš (severočeská pánev) / Kratochvíl, František -- In: Výběr prací 15 -- s. 117-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický průzkum ložisek ve zlatohorském rudním revíru / Křemenková, Věra -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 53-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický průzkum v Karlově Studánce / Pelikán, Vladimír, 1929- -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 63-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický průzkum ve vádí Markhan (JLDR) / Arabasz, Libor, Brhel, Pavel, Fencl, Josef, Maloušek, Vlastimil, Pišl, Pavel -- In: Sborník GPO -- Č. 31 (1986), s. 147-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod,způsobeného pobytem sovětských vojsk v Československu / Švoma, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 7 (1991), s. 198-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický vrt NP-768a Brodek u Přerova (25-13 Přerov) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 153-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický výzkum pro racionální využití a ochranu podzemních vod / Sarga, Karel -- In: Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář -- s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná / Rukavičková, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 166-168, Příl. XIV
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách / Rukavičková, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)