Browse
from 

Hydrological research in experimental and representative catchments in Czech Republic and Slovak Republic / Holko, Ladislav -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 54, no. 2 (2006), p. 81, 82
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrological research in small agricultural catchments
Hydrological research in small catchments in former Czechoslovakia in view of international cooperation
Hydrological research in the Volyňka basin (Bohemian Forest, Czech Reopublic)
Hydrological research of Velká Kotlina in the Hrubý Jeseník mountains
Hydrological situation in the forest ecosystem of the Low Carpathian mountains
Hydrologická a hydrochemická odozva povodí / Babiaková, Gabriela, Bodiš, Dušan, Palkovič, Dušan -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 28, č. 4 (1990), s. 427-452
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrologická bilance dlouhodobě sledovaného povodí Lysina / Krám, Pavel -- In: Hydrologie malého povodí -- ISBN 978-80-02-02290-9 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrologická bilancia a optimálna využitelnosť podzemných vod v karbonátových horninách / Kullman, Eugen -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 3-4 (1991), s. 229-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrologická charakteristika vybraných pramenů v povodí horní Odry
Hydrologické a geotechnické změny v sokolovské pánvi vyvolané těžbou uhlí
Hydrologické a hydrochemické výzkumy v jižní části Moravského krasu / Himmel, Jan, 1937- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 25-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrologické charakteristiky malého horského povodí / Kuráž, Michal -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 56, č. 8 (2006), s. 273-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrologické charakteristiky režimu podzemních vod / Urbánek, Pavel -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 150-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrologické důsledky klimatických změn
Hydrologické pomery lesných ekosystémov Malých Karpát / Tužinský, Ladislav -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 32, č. 5 (1984), s. 473-485
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrologické poměry neogenních sedimentů severozápadně od Brna / Franzová, Marcela -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 140-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrologické procesy v krajině - možnosti ich poznania a priestorovej interpretácie / Šimo, Eduard -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 35, č. 4 (1983), s. 408-418
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny / Štýs, Stanislav, 1930- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 4 (2013), s. 121-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrologický režim podzemních vod a pramenů / Daňková, Hana -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 131-149
Zdroj: ČGS (UNM)