Browse
from 

Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny / Štýs, Stanislav, 1930- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 4 (2013), s. 121-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrologický režim podzemních vod a pramenů / Daňková, Hana -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 131-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrologický výskum v experimentálnych a reprezentatívnyh povodiach Českej a Slovenskej republiky / Holko, Ladislav -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 81-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce / Majerčáková, Oľga -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 106-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích / Čmelík, Milan, Doležal, František, 1944-, Fučík, Petr, Kulhavý, Zbyněk, 1954-, Kvítek, Tomáš, 1950-, Novák, Pavel, 1965-, Peterková, Jana, Pilná, Eva, Pražák, Pavel, Soukup, Mojmír, 1946-, Tippl, Martin, 1962-, Uhlířová, Jana, 1964-, Zavadil, Josef, 1942- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 217-229
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz / Balek, Jaroslav, 1933-, Šír, Miloslav, 1956-, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 137-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrologický výzkum Velké Kotliny v Hrubém Jeseníku / Kříž, Vladislav, 1932- -- In: Časopis Slezského muzea. Série A -- Roč. 37, č. 2 (1988), s. 135-145, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrologie a hydrogeologie krasu / Zeman, Ondřej -- In: Jeskyně -- S. 45-50
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hydrologie and Hydrochemic Changes Associated with the December 1985 (January 1986 Earthquake Swarm Activity in the Vogtland) NW Bohemia Seismic Area / Kämpf, Horst, Michler, Werner, Strauch, Gerhard, Vogler, Peter -- In: Zeitschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Vol. 17, no. 7 (1989), p. 685-698
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrologie Moravského krasu / Dvořák, J., Vlček, Vladimír -- In: Moravský kras - Labyrint poznání -- s. 183-194
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hydrologie Moravského krasu / Dvořák, Jaroslav, Vlček, Vladimír -- In: Moravský kras - labyrinty poznání -- s. 183-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrologische Problematik im Raum des Schutzpfeilers SKJP
Hydrology and climate in cave
The hydrology of Moravian karst
The Hydrology of the Covered Catchment : Water Storage, Flowpaths and Residence Times / Bishop, Kevin H., Hauhs, Michael, Lange, Holger, Lischeid, Gunnar, Moldan, Filip, Nyberg, Lars, Rodhe, Allan, Seibert, Jan -- In: Experimental reversal of Acid Rain Effects: The Gardsjön Roof Project -- ISBN 0-471-96151-5 -- s. 109-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydromagnesite, brugnatellite and coalingite in mineral assemblage of fissures in serpentinite, quarry "U Pustého mlýna", Hrubšice, Moldanubian zone, western Moravia
Hydromagnetic dynamos in rotating non-uniformly stratified spherical fluid shells in dependence on the Rayleigh number / Hejda, Pavel, Saxonbergová, Dana, Šimkanin, Ján -- In: Physics of the Earth and Planetary Interiors -- ISSN 0031-9201 -- Roč. 185, č. 3-4 (2011), s. 100-106
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Hydromagnetic dynamos in rotating spherical fluid shells in dependence on the Prandtl number and stratification / Hejda, Pavel, Šimkanin, Ján -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 185, č. 2 (2011), s. 637-646
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava / Houzar, Stanislav, Kovář, Ondřej, Losos, Zdeněk, 1962-, Zeman, Josef -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 19-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava / Houzar, Stanislav, Kovář, Ondřej, Losos, Zdeněk, Zeman, Josef -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1 (2008), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM