Browse
from 

Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika / Cílek, Václav, 1955-, Klaudy, Stanislav, Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír, Žák, Karel, 1957- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 1-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální alterace bentonitu v nízkoteplotní oblasti / Dubanská, Věra, Strohalmová, Michaela -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 74 (1986), s. 47-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální alterace grafitizované organické hmoty na ložisku Cu- (Au-, U-) rud Kansanshi v Zambii
Hydrotermální alterace hauynového trachytu z Tachovského vrchu u Doks / Dubanská, Věra, Pivec, Edvín -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 3 (1990), s. 165-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální alterace semisyntetických skel směsným roztokem 2M Na2CO3 a 2M K2CO3 / Koloušek, David -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 209-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic / Jankovská, Monika, Koloušek, David, Procházková, Eva, Tipková, Jaroslava -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 66-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov / Halavínová, Michaela, Krmíček, Lukáš, Kučera, Jan, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty / Krmíček, Lukáš, Krmíčková, Michaela, Kučera, Jan, Slobodník, Marek -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12, č. 1 (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Hydrotermální cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v Krušných horách / Bláha, Vladimír, Breiter, Karel, 1956-, Eisenreich, Miroslav, Lhotský, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 27, č. 8-9 (1985), s. 254-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky) / Bosák, Pavel, Dobeš, P., Hladíková, J., Jačková, I., Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Český kras 23 -- ISBN 80-902098-1-5 -- s. 33-40
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky) / Bosák, Pavel, 1951-, Dobeš, Petr, Hladíková, Jana, Jačková, Ivana, Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 23 (1997), s. 33-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální kaolinizace v San Andrés - Los Azufres (Michoacan, Mexico) / Neužil, Josef, 1925- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 1 (1988), s. 94
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální kras v Namibii a na Kačáku / Cílek, Václav -- In: Speleo. 26 -- s. 59-60
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hydrotermální krystalizace v systému Cu-Sb-S. II / Procházková, Eva, Seidl, Vlastimil, Šmejkalová, Marie, Valentová, Klaudie -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G -- Roč. 1981, č. 20 (1983), s. 5-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 66-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů / Fuska, Dalibor, Pavlíček, Václav, Pojsl, Rudolf, Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 21-25, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty) / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, 1970-, Polách, Martin -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 127-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální mineralizace v břidlicových souvrstvích spodního karbonu Nízkého Jeseníku : 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice / Kučera, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 51-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální mineralizace v Domašově nad Bystřicí v nízkém Jeseníku
Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty) / Dolníček, Zdeněk, Urubek, Tomáš -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 57, č. 1 (2008), s. 21-30
Zdroj: ČGS (UNM)