Browse
from 

Ichnofabric in terrestrial volcanic context Dětaň locality, Oligocene, Czech Republic) / Fejfar, O., Kadlecová, Eva, Mikuláš, Radek, Žigová, Anna -- In: Venezuela 2001. VI International Ichnofabric Workshop. Abstracts -- s. 42
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofabric of loess sediments in the area north of Prague (Pleistocene to Recent, Czech Republic)
Ichnofabric of nodular limestones (Devonian, Czech Republic) / Hladil, Jindřich, Mikuláš, Radek -- In: XII. International ichnofabric workshop : abstracts -- S. 53-53
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofabric of the Holocene and modern floodplain deposits, Czech Republic / Mikuláš, Radek -- In: International ichnofabric workshop 2007 -- S. 54-55
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofabrics of (?Oligocene) silcretes at Kryry and Dětaň, Western Bohemia, Czech Republic / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 49, no. 3-4 (2004), p. 157-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofabrics of the Upper Cretaceous fine-grained rocks from the Stołowe Mountains (Sudetes, SW Poland) / Rotnicka, Joanna -- In: Geological quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 49, no. 1 (2005), p. 15-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofacies of the Lower Carboniferous in the Jeseník Culm (Moravo-Silesian Region, Bohemian Massif, Czech Republic) / Pek, Ilja, Zapletal, Jan -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 74, no. 3 (1999), p. 343-346
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofisilie Chondrites cf. intricatus z Chabičova / Krausová, Ludmila, Lehotský, Tomáš, 1978- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 303 (2012), s. 110-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie a ichnostavba v průběhu volchovské sedimentární sekvence (ordovik, arenig) v okolí Petrohradu, Rusko
Ichnofosilie Amanitichnus ichnosp. ze spodního karbonu Drahanské vrchoviny
Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve (15-44 Karviná) / Lehotský, Tomáš, Mikuláš, Radek -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu Hornoslezské pánve / Lehotský, T., Mikuláš, Radek -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9, - (2002), s. 55-56
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masívu Plánivy (mírovský vývoj předpermského paleozoika severně Nectavy) (24-21 Jevíčko) / Maštera, Lubomír, Otava, Jiří, 1950-, Pek, Ilja -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie interpretovaná jako stopa zanechaná rybou při sběru potravy ze dna (svrchní karbon, westfal, Čechy)
Ichnofosilie letenského souvrství (ordovik, Česká republika)
Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy) (14-13 Rychnov nad Kněžnou) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (?ordovik, východní Čechy) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2001), s. 36-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie myslejovického souvrství drahanského kulmu / Kováček, Martin, Lehotský, Tomáš, 1978- -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2014 : sborník abstraktů -- s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie paseckých břidlic (spodní kambrium, Česká republika)
Ichnofosílie Rusophycus cf. cryptolithi Osgold, 1970 - stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) z letenského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) / Budil, Petr, Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. zima (2013), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)