Browse
from 

Identification of S wave onsets in the shallow seismic / Málek, Jiří, Valenta, Jan -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Identification of sources of phosphorus at eutrophic Reservoir Hornoveská
Identification of the Norht European platform below the eastern part of the Western Carpathian Flysch belt : abstract / Hrušecký, Igor, Plašienka, Dušan, 1953-, Pospíšil, Lubomil -- In: The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84 -- ISBN 0-89181-365-1 -- s. 513-514
Zdroj: ČGS (UNM)
Identification of the Pragian/Emsian boundary in the Barrandian area (Czech Republic) / Slavík, Ladislav -- In: First International Palaeontological Congress -- s. 275-276
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Identification of the shock effects in the the Avanhandava H4 Chondrules Based on the coercivity spectra of the remanent magnetization / Kletetschka, Günther, Kohout, Tomáš, Pesonen, L. J. -- In: Lunar and Planetary Science XXXVIII papers presented at the Thirty-eighth Lunar and Planetary Science Conference : March 12-16, 2007 -- 1773.pdf-1773.pdf
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Identifikace a stanovení polychlorovaných bifenylů pomocí reakční plynové chromatografie / Kula, Petr -- In: Ekotrend 93. Sborník anotací přednášek -- s. 13
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Identifikace anorganických komponent třecích materiálů / Martinec, Petr, 1942- -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 55-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Identifikace forem pyrolýzního uhlíku pomocí termické analýzy / Kříž, Vlastimil, Slovák, V. -- In: Sborník mezinárodní konference Spolupráce 2000 -- s. 67-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Identifikace horniny odlévací fory z Praskoles / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Archeologie ve středních Čechách -- ISSN 1214-3553 -- Roč. 4, - (2000), s. 119-120
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Identifikace hydratovaného oxidu zirkoničitého na korozní vrstvě slitiny zirkonu / Borecká, Lenka, Machovič, Vladimír, Weishauptová, Zuzana -- In: ChemZi -- -, 1/1 (2005), s. 125
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Identifikace komplexů hliníku v uhlí metodou NMR tuhé fáze / Klika, Z., Straka, Pavel -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 100, č. 5 (2006), s. 363-367
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Identifikace kontaminovaných ploch v sokolovské uhelné panvi s využitím multispektrálních a superspektrálních satelitních dat
Identifikace kritických prvků říční sítě z pohledu potřeb integrované protipovodňové ochrany na příkladu povodí horní Opavy (Česká republika)
Identifikace metamiktního branneritu rentgenovou difrakcí / Kühn, Petr -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 3 (1989), s. 35-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (1) / Gavenda, L., Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Kámen -- ISSN 1210-9452 -- Roč. 11, č. 2 (2005)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (2) / Gavenda, L., Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Kámen -- ISSN 1210-9452 -- Roč. 11, č. 3 (2005)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Identifikace žáruvzdorných jílovců u Ledců (střední Čechy) / Domácí, Luděk -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 18 (1990), s. 59-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Identifikácia gravitačného príkrovu v JV časti Malých Karpát na základe radarového záznamu / Feranec, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 159-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Identifikácia niektorých hypergénnych minerálov na ložisku Sb-rúd v Pezinku / Andráš, Peter, Chovanec, Vojtech -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 17, č. 4 (1985), s. 335-337
Zdroj: ČGS (UNM)
Identifikácia svanbergitu pri Zlatých Moravciach / Caňo, František -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 95 (1992), s. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)