Browse
from 

Identifikácia niektorých hypergénnych minerálov na ložisku Sb-rúd v Pezinku / Andráš, Peter, Chovanec, Vojtech -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 17, č. 4 (1985), s. 335-337
Zdroj: ČGS (UNM)
Identifikácia svanbergitu pri Zlatých Moravciach / Caňo, František -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 95 (1992), s. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Identifikačné modely popisujúce dynamiku podzemných zásobníkov plynu / Kaločaj, Pavol, Olexa, Anton -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1986), s. 67-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Identifikační hydrogeologické metody používané v rámci hydrogeologické syntézy České křídové pánve / Balek, Jaroslav, 1933- -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 35, č. 1 (1985), s. 13-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Identifikování území náchylných k sesouvání a dalším nebezpečným geodynamickým procesům v Salvádoru, Nikaragui a Kostarice.
Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America / Alvarez, Antonio, Baroň, Ivo, Hernández, Walter, Hradecký, Petr, Huapaya, Sofia, Kycl, Petr, Metelka, Václav, Šebesta, Jiří, Vorel, Tomáš -- In: 1st North American Landslide Conference, Vail, Colorado, June 3-10, 2007: Program with abstracts -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America / Alvarez, Antonio, Baroň, Ivo, Chávez, Guillermo, Hernández, Walter, Hradecký, Petr, Huapaya, Sofia, Kycl, Petr, Metelka, Václav, Šebesta, Jiří, Vorel, Tomáš -- In: 1st North American Landslide Conference.Conference Presentations. AEG Special Publication No. 23 -- ISBN 978-0-9754295-3-2 -- 9
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Identifying century-old long-spined Daphnia: species replacement in a mountain lake characterised by paleogenetic methods / Goliáš, Viktor, Hamrová, Eva, Petrusek, Adam -- In: Hydrobiologia -- ISSN 0018-8158 -- Roč. 643 (2010), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Identity of refugia, can we find them by basic system deliberation? - Biotic Recoveries from Mass Extinction / Čejchan, Petr, Hladil, Jindřich -- In: IGCP 335 -- č. 6 (1995), s. 4-5
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy / Čech, Stanislav, Valigurský, Leoš -- In: Geomorfologický sborník 2 -- ISBN 80-7082-946-X
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy / Čech, Stanislav, 1951-, Valigurský, Leoš -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 259-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Ideový obraz devonsko-karbonské rotace v Českém masívu / Orel, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 3 (2005), s. 204-211
Zdroj: ČGS (UNM)
IERS and its importance for global geodynamics / Kostelecký, Jan, 1946-, Vondrák, Jan, 1940- -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 24 (131), p. 7-19
Zdroj: ČGS (UNM)
IGC in Beijing, China, August 4.-14.1996
IGCP 254 Annual report 1990 / Pašava, Jan -- In: Newsletters 3 of the IGCP Project 254 "Metalliferous black shales" -- s. 5-23
Zdroj: ČGS (UNM)
IGCP 410: The Great Ordovician Biodiversification Event - Abstracts, Riverside, CA, June 22-24, 2001 (Variant.)
IGCP 429 "Organics in Major Environmental Issue" successfully launched in Prague / Pašava, Jan -- In: SGA news -- Vol. 6 (1998), p. 11
Zdroj: ČGS (UNM)
IGCP 463 Workshop: Upper Cretaceous pelagic red beds - response to changes in the paleoclimate/paleoceanography - Bartin, Turkey, August 18-23, 2003 / Jansa, Luba, Michalík, Jozef, 1946- -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 54, no. 6 (2003), p. 417-418
Zdroj: ČGS (UNM)
IGCP 469 Late Westphalian terrestrial biotas and environments (Variant.)