Browse
from 

Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže / Litochleb, Jiří, Novák, Václav, 1945-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 235
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenit z Golčova Jeníkova, 12 km jjv. od Čáslavi / Kopecký, Stanislav, 1956-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 6 (2008), s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenit z Kozohlod u Golčova Jeníkova / Kopecký, Stanislav, 1956-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 245
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenit z křemenných čoček u Stradova / Pavlíček, Václav, Petr, Jan -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenit z pegmatitů západní Moravy
Ilmenit z Radenic u Velkého Meziříčí / Kopecký, Stanislav, 1956-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenite, albite and titanite from alpine paragnesis of the veins in Barchovice quarry (SW of Kolín, Czech Republic)
Ilmenite and tourmaline from alpine paragenesis of the veins in Plaňany quarry (W of Kolín, Czech Republic)
Ilmenite from Dlouhá Lhota near Tábor
Ilmenite from eclogitic rocks near Mříč
Ilmenite from Kozohlody near Golčův Jeníkov (Czech Republic)
Ilmenite from pegmatites of western moravia / Jilemnická, Libuše, Novák, Milan, 1952- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 33, no. 4 (1988), p. 411-417
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenites from the Tertiary deposits relict between Rakovník and Velká Černoc (called Hlavačov gravels)
Ilmenites from the Tertiary deposits relict between Rakovník and Velká Černoc (so called Hlavačov gravels), Central Bohemia, Czech Republic / Malec, Jan, Sidorinová, Tamara, Stárková, Marcela, Táborský, Zdeněk -- In: Mineralogia - Special Papers, vol. 32 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Ilmenity z reliktu terciérních sedimentů mezi Rakovníkem a Velkou Černocí (tzv. hlavačovských štěrků) / Malec, Jan, Sidorinová, Tamara, Stárková, Marcela, Táborský, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The Ilumetsa meteorite crater field, SE Estonia - results of the geophysical campaign / Bäckström, A., Elbra, T., Joeleht, A., Kohout, T., Korteniemi, J., Öhman, T., Plado, J., Preeden, U., Tagle, R., Versh, E. -- In: Bulletin of the Geological society of Finland -- ISSN 0367-5211 -- No. 1 (2006), p. 125
Zdroj: ČGS (UNM)
Im memoriam RNDr. Jiřího Vaňka / Budil, Petr, 1969- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Die im neunzehnten Jahrhundert mineralogisch bedeutenden Örtlichkeiten im Nordosten des Böhmischen Massivs
Image analysis of thin sections: Implication for calcite fabric of diagenetically changed coral skeletons / Čejchan, Petr, Hladil, Jindřich, Sedlák, R. -- In: Coral Research Bulletin -- ISSN 0945-7275 -- Roč. 5, - (1997), s. 171-179, pl. 1-4
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Image Processing and Analysis in Geotechnical Investigation / Martinec, Petr, Ščučka, Jiří, Šňupárek, Richard, Veselý, V. -- In: Tunnelling and Underground Space Technology -- Roč. 21, 3-4 (2006), s. 1-6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG