Browse
from 

Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve / Rozsypal, Alexandr -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické hodnocení sprašových sedimentů na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín) / Lochmann, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 164-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické hodnocení stability sklaních zářezů na dálnici D1 v úseku Praha-Velké Meziříčí / Zika, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1990), s. 40-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany) / Lochmann, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 25-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany / , -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy) / Marek, Jan -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 20 (1994), s. 23-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické mapování na území listu Nymburk (13-14 Nyzmburk) / Lochmann, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 89-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic / Marek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 5 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické mapy 1:5000 v prostoru velkolomu Kohinoor / Zelenka, Oldřich -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 3 (1986), s. 41
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické poměry / Kleček, Miloslav, Král, Jan, Lochmann, Zdeněk -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 133-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické poměry kvartéru na Klatovsku a Domažlicku (21-24 Klatovy) / Lochmann, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické poměry území mezi Prahou, Libčicemi nad Vltavou a Panenskými Břežany / Lochmann, Zdeněk -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 19 (1991), s. 95-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky : 03-34 Sobotka / Forczek, Ingrid -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav / Drtina, Jan, Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 66-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz / Drtina, Jan, Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2006), s. 66-69
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Inženýrskogeologické posouzení stavu skalního odřezu na silnici v úseku Kateřina-Blansko / Klímek, Lubomír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 12 (1989), s. 372-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické posuzování památkových objektů pod vlivem geologických a antropogenních rizik (část 1.) / Marek, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Č. 3 (2012), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické poznatky o krušnohorském zlomovém pásmu / Rybář, Jan -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 111-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické problémy na strmých svazích baltského pobřeží NDR / Klengel, K. Johanes, Pašek, Jaroslav, Richter, Hans Christian -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 209-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologický a geomechanický průzkum frenštátských polí v čs. části hornoslezské pánve / Chvistek, Alois, Polášek, Stanislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 6 (1986), s. 161-164
Zdroj: ČGS (UNM)