Browse
from 

Informace o V. uhelně geologické konferenci v Praze / Tásler, Radko -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 329-330
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o výsledcích geologickoprůzkumných prací na lokalitě Kopřivnice-Tichá / Burel, František, Prokop, Ivo, Vrbová, Věra -- In: Sborník GPO -- Č. 31 (1986), s. 107-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o výsledcích ložiskového průzkumu kaolínu na lokalitě Dumaňuecos, provincie Las Tunas (Kuba) / Kratochvíla, Ladislav -- In: Sborník GPO -- Č. 30 (1985), s. 51-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů / Ulrych, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, - (1997), s. 295
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů / Ulrych, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 4 (1997), s. 295
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace obsažené v minerálech vulkanických hornin Geoparku Český ráj / Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace ze zahraničních bází dat / Kotherová, Eugenie -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Informácie o prvých výsledkoch interpretácie kozmických snímok z flyšového pásma / Feranec, Ján, 1951-, Pospíšil, Lubomil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 4 (1982), s. 354
Zdroj: ČGS (UNM)
Informacionnaja technologija sistemy GEO dlja prognoza Mmax zemletrjasenij (Informative technology of the GEO system for a prediction of the Mmax of earthquakes) / Ermakov, B. V., Gitis, V. G., Ivanovskaya, L. V., Osher, B. V., Schenk, Vladimír, Shchukin, YU. K., Trofimov, D. P., Yurkov, E. F. -- In: Proceedings of the Russian-Chinese Investigation on the Earthquake Prognosis -- s. nestr.
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí / Černý, Ivo, Klát, Jaroslav, Vojtovič, V. -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 323-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Informační podpora organů státní správy na úseku geologie a ochrany životního prostředí / Shánělec, Vladimír -- In: Konference "Pohled odborníků na životní prostředí" -- s. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Informační portál rizikových geofaktorů České republiky - studie proveditelnosti (abstrakt, prezentace) / Moravcová, Olga, Šikula, Jan, Tomas, Robert -- In: Svahové deformace a pseudokras 2006. Sborník referátů a prezentací z konference -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Informační portál rizikových geofaktorů ČR - stav řešení / Moravcová, Olga, Tomas, Robert -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Informační systém státní geologické služby a jeho využití pro potřeby MŽP ČR / Shánělec, Vladimír -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Informační systém v ochraně přírody / Reš, Bohumil -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 71-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Informační zdroje pro pracovníky oboru - Geofond ČR / Čápová, Dana, 1956- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 3, č. 4 (2000), s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Informační zdroje pro pracovníky oboru. Český geologický ústav (stručná informace) -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 1, č. 4 (1998), s. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Informační zdroje pro pracovníky oboru. Geologická knihovna Přírodovědecké fakulty UK v Praze -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 4 (1999), s. 31
Zdroj: ČGS (UNM)
Informační zdroje pro pracovníky oboru. geotechnická databáze a Zárubova knihovna -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 3, č. 3 (2000), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Informatika se snaží získat přízeň geologů / Bradáčová, Jitka -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 11 (1983), s. 327-328
Zdroj: ČGS (UNM)