Browse
from 

Ing. Karel Soukeník (1917-1970) - sběratel a badatel na poli vltavínů / Trnka, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 170-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Ing. Mikuláš Ingr päťdesiatročný / Slivovský, Milan, Tkáčik, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 2 (1983), s. 190-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Ing. Miroslav Michalíček, CSc. šedesátníkem / Šimánek, Václav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 4 (1988), s. 251-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Ing. Radan Květ, CSc. - narozeninový medailónek / Kirchner, Karel -- In: Informace České geografické společnosti -- ISSN 1213-1075 -- Roč. 32, č. 2 (2013), s. 77-79
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam / Novák, František, 1932-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 280-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Ing. Róbert Marschalko, DrSc. is sixty / Jasingerová, Edita, Koráb, Tomáš -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 41, č. 1 (1990), s. 73-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Ing. Rostislav Švehlík šedesátníkem / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 40, č. 3 (1988), s. 242-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Ing. Samuel Hruškovič šesťdesiatročný / Kraus, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 6 (1990), s. 571
Zdroj: ČGS (UNM)
Ing. Stanislav Štýs, DrSc. -- In: Cena ministra životního prostředí 1994-2004 -- ISBN 80-7212-315-7 -- s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Ing. V. Šmejkal, sexagerian
Ing. Viktor Tejml ( *1938 - + 2004) / Marciníková, Zdena -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 4 (2004), s. 318
Zdroj: ČGS (UNM)
Ing. Viktor Tejml *1938 +2004 / Iványi, Koloman -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 4 (2004), s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Ing. Vladimír Roth, CSc., sedmdesátníkem / Záruba, Quido, 1899-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 440-441
Zdroj: ČGS (UNM)
Ing. Vladimír Škvor, CSc., šedesátiletý / Zeman, Jaroslav, 1930- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 6 (1988), s. 361-365
Zdroj: ČGS (UNM)
Ing. Vladimír Škvor, sexagenarian
Ing. Vlastimil Myslil, CSc. - 80 let / Pošmourný, Karel, 1938-, Stibitz, Michal -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 10 (2004), s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Ing. Z. Pácal již není mezi námi / Domas, Jaroslav, Vlček, Václav -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 3 (2006), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Ing. Zdeněk Doškář, CSc., sedmdesátníkem -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 9 (1989), s. 216-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Ing. Zdeněk Fojtík, CSc. šedesátníkem -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 387-393
Zdroj: ČGS (UNM)
Ingenieurgeologische Aufgaben bei der Beherrschung der Umweltbeeintrachtigung durch Rohstoffabbau / Rybář, Jan -- In: Zeitschrift der Deutsche geologische Gesellschaft -- Roč. 142, č. 1 (1993), s. 270-278
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH