Browse
from 

Injektáže v hornictví / Gilg, Rudolf, Pellionis, Zoltán -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 12 (2001), s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Injektážní pryskyřice a jejich adhezní pevnosti / Souček, Kamil, Šimkovičová, Jarmila, Šňupárek, Richard -- In: Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí -- s. 86-91
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Inkluze rozpustných chloridů v matrix pelosideritu z kladenského uhelného revíru / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 231
Zdroj: ČGS (UNM)
Inkluze ve vltavínové hmotě
Inkluze wittichenitu v bornitu z Huberova pně u Horního Slavkova / Novák, Jiří K., Rybka, Radim -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 299-302, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Inkluzje fluidalne systemu H2O-CO2-NaCl-CH4 w berylach z pegmatytów sudeckich
Inkrustace z drahého kamene - vrcholný projev interiérové úpravy v české gotické architektuře / Skřivánek, František -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 10, č. 10 (1985), s. 579-593, obr. příl., foto na obálce
Zdroj: ČGS (UNM)
Inner carpathian neogene basins in relation to the deep structure / Čech, František -- In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica -- No. 38 (1982), p. 27-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Inner fabric of Culmian conglomerates of the Eastern part of the Nízký Jeseník Upland
Inner Structure of Functionala Region: Theoretical Aspects / Erlebach, M., Halás, M., Klapka, Pavel, Tonev, P. -- In: Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./ -- S. 722-727
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Inner structure of mineralized greisen cupolas near Krásno (Slavkovský les Mts) / Jarchovský, Tomáš -- In: Metallogeny of Collisional Orogens of the Hercynian Type. Abstracts Volume -- s. 62
Zdroj: ČGS (UNM)
The inner structure of the Bohemian Massif / Holubec, Jan -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 46-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Inner structure of tin-tungsten bearing cupolas near Krásno (Slavkovský les Mts.) / Jarchovský, Tomáš -- In: Metallogeny of collisional orogens focussed on the Erzgebirge and comparable metallogenic settings -- ISBN 80-7075-152-5 -- s. 137-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Innovation von Melbourne: eine fossile Pflanze - ein Name : Die Teildisziplinen der Paläeobotanik forschen gemeinsam am "whole-plant concept" für fossile Landpflanzen / Brocke, Rainer, Dolezych, Martina, El Atfy, Haytham, Kunzmann, Lutz, Uhl, Dieter, Wilde, Volker -- In: Senckenberg - Natur, Forschung, Museum -- ISSN 2191-5911 -- Bd. 143, H. 7/8 (2013)
Zdroj: ČGS (UNM)
Innovations in gastropod ontogeny and larval strategy during the Ordovician radiation / Frýda, Jiří, 1961-, Lehnert, Oliver, Nützel, Alexander -- In: Geobiologie : 74. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft, Göttingen, 02. bis 08. Oktober 2004 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster -- ISBN 3-930457-60-1 -- s. 180-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Innovative potential in the regions of the Czech Republic, economic, societal and regional aspects / Frantál, Bohumil, Klapka, Pavel, Kunc, J. -- In: Geography in Czechia and Slovakia -- S. 246-251
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Innovative technique for the direct determination of proteins in calcified aortic valves / Coufalová, L., Havelcová, Martina, Hynek, R., Kučková, Š., Šmíd, M., Velčovská, M., Zeman, Antonín -- In: Analytical and Bioanalytical Chemistry -- ISSN 1618-2642 -- Roč. 405, č. 27 (2013), s. 8781-8787
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Inoceramic stratigraphy of the Turonian and Coniacian strata in the environs of Opole (Southern Poland) / Walaszczyk, Ireneusz -- In: Acta geologica polonica -- ISSN 0001-5709 -- Roč. 38, č. 1-4 (1988), s. 51-61
Zdroj: ČGS (UNM)
An inoceramid bivalve tentatively assigned to the group of Inoceramus pictus from the Upper Cenomanian of Egypt (Galala Formation, Wadi Qena, central eastern Desert) / Čech, Stanislav, Nagm, Emad, Wilmsen, Markus, Wood, Christopher (2011) -- In: Festschrift zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Karl-Armin Tröger -- ISBN 978-3-86012-427-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Inoceramids from Kreibitz-Zittauer area (Saxony and northern Bohemia) : revision of ANDERT'S (1911) descriptions / Walaszczyk, Ireneusz -- In: Paläontologische Zeitschrift -- ISSN 0031-0220 -- Vol. 70, no. 3-4 (1996), p. 367-392
Zdroj: ČGS (UNM)