Browse
from 

Intrusive Geometries and Cenozoic Stress History of the Northern Part of the Bohemian Massif / Adamovič, Jiří, 1965-, Coubal, Miroslav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 9 (1999), p. 5-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Intrusive rocks in the Barrandian Proterozoic and their chemical composition
Intrusive rocks in the Barrandian Proterozoic of the Plasy area
Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas : 11-42 Manětín, 12-31 Plasy / Dolejš, David -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas / Dolejš, David -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2007, č. 1 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Intruzívny komplex vo východnej časti stratovulkánu Strechový vrch (Slanské vrchy) a jeho prognózne aspekty / Kaličiak, Michal, 1944-, Žec, Branislav -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 91 (1990), s. 41-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Intruzje klastyczne generowane przez gazy wulkaniczne w okrywie masywu Chełmca (niecka śródsudecka)
Invariants of the gravitational equivalent bodies. Contemporary problems in gravimetry
Invarianty gravitačné ekvivalentních těles / Matyska, Ctirad -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 127-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku / Dědáček, Karel, 1946-, Gnojek, Ivan, Mutlová, Alena -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Inventarizace a možnosti využití odpadů z rudného hornictví / Bížová, Monika -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1990, sborník sekce Z: Využívání druhotných surovin -- s. 125-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Inventarizace nebezpečných geodynamických jevů v oblasti Sébaco (Nicaragua) a vymezení území náchylných k jejich opakování / Baldík, Vít, Baroň, Ivo, Klimeš, Jan -- In: Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně -- ISBN _ -- 15
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Inventarizace některých geomorfologických forem v Českém ráji / Mertlík, Jan -- In: Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně -- ISBN 80-210-2974-9 -- s. 94
Zdroj: ČGS (UNM)
Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku / Kirchner, Karel, 1951-, Máčka, Zdeněk, 1973-, Roštínský, Pavel -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (jižní Čechy, okres Strakonice) / Hlaváč, Jaroslav -- In: Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). 2 -- s. 31-36
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun) : 13-33 Benešov, 23-11 Vlašim / Bouček, Milan, Kraft, Lukáš, Pokorný, Richard -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Inventory and evaluation of the contemporary radioactivity originated during the former mining activities in the Trutnov and the Náchod districts
Inventory maps and modelling of slope movements using Arc View software / Cardinali, M., Guzzetti, F., Klimeš, Jan -- In: Geoinformatika -- s. 59-67
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Inventory maps and modelling of slope movements using ArcView software / Klimeš, Jan -- In: Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně -- ISBN 80-210-2974-9 -- s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Inventory of Barremian-Albian Dinoflagellate cysts of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic) / Skupien, Petr -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- No. zvl.č. (1997), p. 34-42
Zdroj: ČGS (UNM)