Browse
from 

Jíly západních Čech - oblast chebské pánve / Hartman, Vladislav, Šantrůček, Pravoslav, Vtělenský, Jiří -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 25 (1990), s. 9-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Jincelites vogeli gen. et sp. nov. (Hyolitha) from the Cambrian of the Czech Republic (Příbram-Jince Basin, Teplá-Barrandian region) / Fatka, Oldřich, 1957-, Micka, Václav, Szabad, Michal, Valent, Martin -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 84, no. 1 (2009), p. 179-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Jincelites vogeli gen. et sp. nov. (Hyolitha) from the Cambrian of the Czech Republic (Příbram-Jince Basin, Teplá-Barrandian region) / Fatka, Oldřich, Micka, Václav, Szabad, Michal, Valent, Martin -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 1 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM -- UK, PřF
Jindřich Štelcl / Staněk, Josef -- In: Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity -- ISBN 80-210-1626-4 -- s. [1-4]
Zdroj: ČGS (UNM)
Jirásek quarry at Běloves near Náchod
Jiráskova geologická mapa Krkonoš / Bartoš, Miloslav, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 34, č. 5 (2001), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Jiráskův lom a Dračí díra v Bělovsi u Náchoda / Doubek, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 6 (1996), s. 381-384
Zdroj: ČGS (UNM)
Jiří Čejka 70 years old
Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 5 (2010), s. 303-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Jiří George Kukla a velká klimatologie globálních změn / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 58, č. 9 (2003), s. 257-258
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jiří Král a jeho působení v koněpruské oblasti / Cílek, Václav -- In: Po stopách Keltů na Berounsku -- s. 57-59
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
JIŘÍ SÁDLO, DAVID STORCH: Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999-2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 3 (2000), s. 163-164
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jiří Skalický - 70 let -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 1 (2003), s. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
Jiří Škovíra šedesátiletý / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 561-562
Zdroj: ČGS (UNM)
Jiří Tejkal / Brzobohatý, Rostislav -- In: Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity -- ISBN 80-210-1626-4 -- s. [1-4]
Zdroj: ČGS (UNM)
Jizera a povodně v Turnově / Kašpárek, Zdeněk, Prostředník, Jan, 1968-, Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Z Českého ráje a Podkrkonoší -- ISSN 1211-975X -- Suppl. 11 (2006), s. 212-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Jizerské hory / Hušek, Jiří, 1958- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 63, č. 3 (2008), s. 2-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Jizerské hory Mountains - geology and morphology / Živor, Roman -- In: 31th Polish - Czech - Slovakian Symposium on Mining and Environmental Geophysics -- S. 3-5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Jizerské Mountains Protected Landscape Area
Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika / Višňák, Richard, 1965- -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 23 (2003), s. 11-84
Zdroj: ČGS (UNM)