Browse
from 

JUDr. Ladislav Chvála - příklad sběratele minerálů / Němec, Karel Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 294-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Julie Moscheles - letters to William Morris Davis
Julie Moschelesová - korespondence Williamu Morrisi Davisovi / Raška, Pavel, 1982- -- In: Informace České geografické společnosti -- ISSN 1213-1075 -- Roč. 31, č. 2 (2012), s. 10-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Julius Fučík - biographical outline and catalogue of oeuvre
Julius Fučík - životopisný nástin a přehled díla / Svobodová, Darina -- In: Hudební věda -- ISSN 0018-7003 -- Roč. 46, č. 1-2 (2009), 32
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Julius Zeyer, collector of oriental art
Julius Zeyer, sběratel orientálního umění / Jiroušková, Jana -- In: Orientalia Antiqua Nova. VIII -- ISBN 978-80-87094-13-6 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
The July 1997 flood in the catchment of water source Březová nad Svitavou
July flood in the Jeseníky area - reason, course and after-effects
Jungpleistozäne Vögel aus Vraona, Griechenland / Mlíkovský, Jiří -- In: Annales géologiques des Pays helléniques -- ISSN 1105-0004 -- Jg. 36 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Jungtertiäre und quatäre Tektonik im Fichtelgenirge und angrenzendem westlichen Egerer Becken / Peterek, Andreas -- In: Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 2 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Junior Meeting 16-12-1998 (Variant.)
Juno SC Trimble - nová kvalita sběru prostorových dat / René, Miloš -- In: InGIS. Tematický speciál. Společná příloha časopisů IT CAD a IT Systems -- -, č. 1 (2009), s. 24-25
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Jupiter a Saturn objektivem kosmických sond / Eliáš, Mojmír, 1932- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 3 (1983), s. 332
Zdroj: ČGS (UNM)
Jura v Čechách / Vítek, Jan -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 40, č. 7 (1988-89), s. 255
Zdroj: ČGS (UNM)
Juraj Buchholtz a počiatky jaskynného mapovania na Slovensku / Komorová, Klára, Lalkovič, Marcel -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 29 (1991), s. 155-178
Zdroj: ČGS (UNM)
A Jurassic Brachiopod Fauna from the mitterwand Area near Hallstatt (Upper Austria) / Lobitzer, H., Siblík, Miloš -- In: Geologische Bundesanstalt. Jahrbuch -- Roč. 148, č. 1 (2008), s. 59-87
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
A Jurassic brachiopod fauna from the Mitterwand area near Hallstatt (Upper Austria) / Lobitzer, Harald, Siblík, Miloš -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Vol. 148, no. 1 (2008), p. 59-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Jurassic brachiopods and sedimentological study of the Babiná klippe near Bohunice (Czorsztyn Unit, Pieniny Klippen Belt) / Aubrecht, R., Mišík, M., Siblík, Miloš, Sýkora, M. -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 26, - (1994), s. 255-266
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jurassic brachiopods and sedimentological study of the Babiná klippe near Bohunice (Czorsztyn Unit, Pieniny Klippen Belt) / Aubrecht, Roman, Mišík, Milan, Siblík, Miloš, Sýkora, Milan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 26, no. 4 (1994), p. 255-266
Zdroj: ČGS (UNM)