Browse
from 

Jak vznikla hmyzí křídla / Chalupský, Josef -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 7 (1995), s. 389
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak vznikly velké valouny zlata (nuggety) / Rosický, Vojtěch -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 3 (2001), s. 207-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak zkoušet přetvárné vlastnosti mechanicky zpevněného kameniva / Herle, Vítězslav -- In: 70 let Stavební geologie-Geotechnika a.s. - Sborník odborných příspěvků -- s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak způsobuje hydraulicky nevhodné koryto vodního toku povodeň / Matoušek, Václav, 1963- -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 49, č. 1 (2007), s. 4-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Jak zvyšovat efektivnost geologické práce / Roth, Vladimír, Roth, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 252-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Jaklovec Member (Namurian A) in the Karviná coal basin of the Ostrava-Karviná district (Upper silesian basin, Czechoslovakia)
Jaklovecké vrstvy (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru (hornoslezská pánev) / Horák, Jiří -- In: Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 40, č. 1 (1991), s. 73-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Jako korálky na niti : horské růžencové toky / Štursa, Jan, 1943- -- In: Krkonoše Jizerské hory -- ISSN 0323-0694 -- Č. 9 (2013), s. 4-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Jako svět máme našlápnuto k problémovému období / Cílek, Václav -- In: PETROL magazín -- Roč. 8, Č. 3 (2007), s. 12-14
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jakost pitné vody v ČR / Žáček, Ladislav -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 46, č. 5 (1996), s. 145-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Jakost vody v ČR : komplexní monitoring / Kodeš, Vít, Leontovyčová, Drahomíra -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 11 (2008), s. 771-773
Zdroj: ČGS (UNM)
Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace / Benešová, Jana, Gergel, Jiří, 1942-, Pichler, Evžen -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2004), s. 25-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Jakub Arbes slyšel v jeskyni šumění vody. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 133 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jakubův důl v Ponikelských horách / Kunert, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 424-426
Zdroj: ČGS (UNM)
Jaký a jak starý byl protolit skarnů Českého masivu? / Pertold, Zdeněk, Pertoldová, Jaroslava -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato? / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 7 (2008), s. 38-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Jaký přírodní kámen vybrat pro opravu Karlova mostu? / Přikryl, Richard -- In: Oprava Karlova mostu -- ISBN 80 86426165 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Jakým směrem tekla Paleoberounka II.? / Jäger, Ondřej -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 18 (1993), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Jama pod Babjim zobom / Bosák, Pavel, Mihevc, A., Pruner, Petr, Zupan Hajna, N. -- In: Hypogene speleogenesis (between theory and reality...) : guide book and abstracts -- S. 33-37
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
James Dwight Dana 1813-1895 / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 199-200
Zdroj: ČGS (UNM)