Browse
from 

Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina / Balon, Karel, Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (1998), s. 25-34, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednotné posudzovanie klimatických podmienok odberu vzoriek vody / Rapant, Stanislav, Vrana, Kamil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 2 (1983), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 30-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína / Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 86-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Jedová hora Hill (Dědova hora Hill, Giftberg) near Neřežín, Czech Republic
Jedovatě zelené vltavíny / Bouška, Vladimír, Delano, John W., Řanda, Zdeněk -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 171-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Jedovnice - fieldwork, verification and the stage of implementation
Jedovnice - terénní vyučování : ověřování a realizační fáze / Hofmann, Eduard -- In: Geografie -- Roč. 8 (1997), s. 31-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Jefremovit (NH4)2Mg2(SO4)3 z kladenských hořících hald / Žáček, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 213
Zdroj: ČGS (UNM)
Jeglowa Beds - record of polyphase deformation in the east and West Sudetes contact zone (Strzelin crystalline massif, Fore-Sudetic Block, SW Poland)
Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech / Procházka, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 13-15, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Jehlicovitý baryt z lomu Dřínová u Tišnova / Dolníček, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 2 (2001), s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Jehol - křídová země divů / Říha, Pavel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 11 (2003), s. 633-636
Zdroj: ČGS (UNM)
Jemnice : the role of a small town in the present stage of transformation / Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 32-42
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Jemnice si získá milovníky historie / Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Rovnost -- Roč. 8, č. 61 (1998), s. 4
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚG
Jemnické zlato / Dejmek, Vladimír -- In: Studie z dějin hornictví 1 -- s. 101-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Jemnozrnné odpadní podíly z úpravy drobového kameniva jako možné druhotné suroviny pro cihlářskou výrobu / Martinec, Petr, Porodová, T., Sedlák, P., Vavro, M. -- In: Keramický zpravodaj (Reference journal for the silicate industry) -- Roč. 16, č. 4 (2008), s. 4-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Jemnozrnný siderit a breunnerit ako prejav synsedimentárneho zrudneniav horninách rudninského rudného poľa? / Turan, Ján, Vančová, Lídia -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 214-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Jen přehrady nás před suchem nezachrání / Cílek, Václav -- In: Lidové noviny -- Roč. 19, č. 244 (2006)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Jen sůl, samá sůl, ani špetka vápence / Bruthans, J., Filippi, Michal, Šmíd, J. -- In: Koktejl -- Roč. 9, č. 4 (2000), s. 170-180
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ