Browse
from 

Joachim Barrande : vzpomínka ke 120. výročí úmrtí / Hruška, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 10 (2003), s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Joachim Barrande (1799-1883) - Mensch und Wissenschaftler
Joachim Barrande a čeština / Prokop, Rudolf J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 161, č. 1-4 (1992), s. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Joachim Barrande and the Czech language
Joachim Barrande and the Paleontology of Paleozoic in Anjou (Armorican Massif) / Lardeux, Hubert -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 44, no. 3-4 (1999), p. 327-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Joachim Barrande, organizátor / Prokop, Rudolf J. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25 (1999), s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Joachim Barrande, the organizer
Joachim Barrande website -- In: Trilobite Papers -- ISSN 1200-6734 -- Vol. 14 (2002), p. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Joachim Barrande..."C´est ceque j´ai vu"... / Marek, Jaroslav, 1946-, Šimek, Evžen -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 2 (2013), s. 187-189
Zdroj: ČGS (UNM)
JOBERG GmbH : Jáchymovské doly v letech 1938-1945 / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 9 (2001), s. 44-46; 3. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Jodo-bromistyje vody Slovakii
Jódo-brómové vody Slovenska / Franko, Ondrej, 1931-, Michalíček, Miroslav -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierska geológia -- ISSN 0139-7583 -- Č. 4 (1982), s. 97-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Jodretention im Boden und auf den Modellbodensorbenten
Johan Gadolin / Závětová, Milena -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 45, č. 1 (1995), s. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
Johann Anton Stolz. 220 let od narození geologa, lékaře a filantropa (11.6.1778-17.8.1855) / Ulrych, Jaromír -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 12 (1998), s. 707
Zdroj: ČGS (UNM)
Johann Anton Stolz / Ulrych, Jaromír -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 12 (1998), s. 707
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Johann Baprtist Bohadsch (1724-1768) - ein früher naturwissenschafticher Erforscher des Salzkammerguts / Lobitzer, Harald, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Jg. 56 (2001)
Zdroj: ČGS (UNM)
Johann Baptist Bohadsch (1724-1768) - a late scientific worker in the Salzkammergut region
Johann Baptist Bohadsch (1724-1768) - ein früher naturwissenschaltlicher Erforscher des Salzkammerguts / Lobitzer, Harald, Pošmourný, Karel -- In: Geschichte der Erdwischenschaften 3. Symposium Hallstatt 2001 -- ISBN 1017-8880
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Johann Jokély - a pioneer of Krkonoše Mts. geology