Browse
from 

Křemencový kras venezuelské Guyany : speleologická výprava do nitra stolové hory Roraimy / Audy, Marek, 1969- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 5 (2003), s. 263-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenná vlákna v krasových výplních / Tipková, Jaroslava -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 41-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenná výplň trhlin ve fylitech z údolí Chvojnice / Karásek, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenná žíla od Velkého Ratmírova na Jindřichohradecku / Vránek, Jiří -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 36, č. 1 (1996), s. 68
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory / Dobrovitovský, Pavel, Toegel, Vlastimil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 3 (2006), s. 209-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo) / Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenné geody v kremnicko-štiavnických ryolitech / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 3 (2006), s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenné geody západní pouště v Iráku
Křemenné horniny Zlatohorského rudního revíru / Tomšík, Jan -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie - mineralogie -- Č. 27 (1986), s. 203-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenné pseudomorfózy ve svrchnoproterozoických sedimentech blovického souvrství; Česká republika
Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Hofman, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 26-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu / Černý, Pavel, Vítovec, Jiří, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 2 (2000), s. 91-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenné žíly od Vrchoslavi u Teplic / Škovíra, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 239
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenné žíly z lomu ve Staré Vsi u Bílovce / Buriánek, David -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemenný val u Mlýnů pod Choustníkem / Chábera, Stanislav, 1920-2002 -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 13, č. 6 (1988), s. 373-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemeny z Milenců u Nýrska / Černý, Pavel, Vítovec, Jiří, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 1 (2004), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemeny z podbrdských lokalit / Janouš, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 3 (1996), s. 181-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemičité zvětraliny - významné suroviny pro výrobu štípané industrie / Richterová, Dana -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [12]
Zdroj: ČGS (UNM)
Křepice / Krhovský, Jan, 1947- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Vol. 13 (1991), p. 71-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Křepické zlato / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 2 (1993), s. 9-12
Zdroj: ČGS (UNM)