Browse
from 

K životnímu jubileu dr. Olgy Nekvasilové / Sklenář, Jan, Žítt, Jiří -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 17 (2013), s. 12-14
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu ing. Dušana Ďurici, CSc. / Suk, Miloš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 2 (2002), s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu Ing. Zdeňka Hrocha / Lochmann, Zdeněk -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 3 (1992), s. 217
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové / Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 38, - (2012), s. 50-52
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové / Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 38 (2012), s. 50-52
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého / Habarta, Pavel -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 43 (2003), s. 114-116
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc. / Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 5-12
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu prof. RNDr. Lubora Žáka, CSc. / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 279
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc. / Houzar, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 97, č. 2 (2012), s. 117-136
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu profesora Ferryho Fediuka / Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 317-322
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc. / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 105-106
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu RNDr. Eduarda Kočárka, CSc. / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 155-158
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu RNDr. Františka Nováka, CSc. / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 366-367
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc. / Bukovanská, Marcela, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 257-262
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu RNDr. Norberta Krutského / Elznic, Antonín, Hurník, Stanislav, 1933-2005, Václ, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 6 (2002), s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu jubileu RNDr. Vladimíra Šreina, CSc. / Bohdálek, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 253-265
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu výročí Dr. Jarmily Waldhausrové / Vejnar, Zdeněk -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
K životnímu výročí Kašpara Šternberka (1761-1838) / Majer, Jiří, 1922- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 10 (1988), s. 315-316
Zdroj: ČGS (UNM)
K životu a dílu Františka Pošepného (1836-1895) / Majer, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 3 (1995), s. 96-97
Zdroj: ČGS (UNM)
K/Ar- und 40Ar/39Ar-Daten von Glimmern der Böhmischen Masse. Projekt S47-GEO präalpidische Kruste in Österreich, Dritter Bericht / Frank, Wolfgang, Scharbert, Susanna -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Jg. 138 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)