Browse
from 

K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 3 (1998), s. 176-184
Zdroj: ČGS (UNM)
K modernizaci českých tíhových podkladů / Pick, Miloš -- In: Sborník ze semináře "Úlohy moderní geodézie" -- s. nestr.
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
K morfologii a chemismu akcesorického apatitu granitoidů brněnského masívu / Svoboda, Lubomír -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 13, č. 5 (1983), s. 195-202
Zdroj: ČGS (UNM)
K morfologii a petrografii raně gotické výstavby hradu Zvíkova / Varhaník, Jiří, Zavřel, Jan -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 2 (1986), s. 65-71, fot. na obálce
Zdroj: ČGS (UNM)
K možnostem exploatace západočeských ložisek kovových rud v pravěku a raném středověku / Bašta, Jaroslav, Baštová, Dara -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21 -- Roč. 122 (1991), s. 49-73
Zdroj: ČGS (UNM)
K možnostem průběžného zjišťování projevů napjatosti horninového masívu v kamenouhelných dolech / Keclík, Ladislav, Sládek, Jindřich, Vavrečka, Zdeněk -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 75 (1987), s. 221-229
Zdroj: ČGS (UNM)
K možnostem převedení důlních prostor RUD-Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslového odpadu po ukončení těžby / Rojíček, Petr -- In: Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář -- s. 136
Zdroj: ČGS (UNM)
K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánví v českých zemích / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985 (1987), s. 49-61
Zdroj: ČGS (UNM)
K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánvích v českých zemích / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 1 (1987), s. 49-61
Zdroj: ČGS (UNM)
K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova / Grygárek, Jiří, 1934-, Kašpar, Karel -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 3 (1990), s. 72-74
Zdroj: ČGS (UNM)
K možnostiam výskytu Au rúd typu Carlin na území SSR / Knésl, Juraj, Knéslová, Alžběta, Maťová, Viera -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 12 (1989), s. 358-361
Zdroj: ČGS (UNM)
K nedokončeným hudebně dramatickým dílům Bohuslava Martinů / Maýrová, Kateřina -- In: Musicalia -- ISSN 1803-7828 -- Roč. 1, č. 1-2 (2009), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
K nedožitým devadesátinám dr. J.O. Martinovského / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 8 (1996), s. 254-254
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
K nedožitým devadesátinám RNDr. Karla Tučka, CSc. / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše / Havelka, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 10 (2000), s. 27
Zdroj: ČGS (UNM)
K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše / Havelka, Jaroslav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 143
Zdroj: ČGS (UNM)
K nedožitým päťdesiatinám Jozefa Izsu / Porubský, Anton, Tkáčik, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 3 (1984), s. 305
Zdroj: ČGS (UNM)
K nedožitým pětašedesátinám Doc. Ing. Jiřího Králíka, CSc. / Havelka, Jaroslav -- In: Zpravodaj (Geol. Pavilon F. Pošepného VŠB-TU Ostrava). -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 13 (1998), s. 69-71
Zdroj: ČGS (UNM)
K nedožitým sedmdesátinám Prof. Ing. Otakara Kumpery, DrSc. / Grygar, Radomír, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 1 (2002)
Zdroj: ČGS (UNM)
K nedožitým sedmdesátým narozeninám RNDr. Jaroslava Dvořáka, DrSc.