Browse
from 

K některým otázkám sedimentace kulmských konglomerátů moravskoslezské oblasti Českého masívu / Zapletal, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 79-84
Zdroj: ČGS (UNM)
K některým otázkám stáří a geneze rud strážského bloku v severočeské křídě / Anderson, E. B., Nikolskij, A. L., Ordynec, German Jevgenič, Šofr, František -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Č. 2 (1987), s. 63-77
Zdroj: ČGS (UNM)
K některým otázkám Václava Štefana / Holub, Milan -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 14 (2010), s. 58-64
Zdroj: ČGS (UNM)
K některým problémům krasové hydrogeologie / Panoš, Vladimír, 1922-2002 -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Č. 23 (1984), s. 51-66
Zdroj: ČGS (UNM)
K některým problémům současného horního práva / Dvořák, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 12 (2006), s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
K některým teoretickým otázkám vlivu poddolování / Blažek, Jan -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 6 - Geotechnika a stavitelství -- s. 13
Zdroj: ČGS (UNM)
K některým výskytům akumulací pyropu / Horáková, Milada -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1988), s. 122
Zdroj: ČGS (UNM)
K některým zvláštnostem zgelovatění mekkých hnědých uhlí v severočeské pánvi
K nelinearitě hydrologického systému povodí Sputky / Blažková, Šárka -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 37, č. 3 (1989), s. 282-302
Zdroj: ČGS (UNM)
K nově propagované alpinotypní příkrovové stavbě paleozoika Barrandienu
K novele stavebního zákona z hlediska inženýrské geologie a územního plánování / Marek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 2 (1999), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
K novému pojetí přírodopisu v 8. ročníku základní školy / Vališ, Jaroslav -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 35, č. 1 (1983), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
K novým časovým modelům ložisek vápenců a cementářských surovin / Hrzina, Petr, Němec, Václav, Svoboda, K. -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice - sborník anotací: matematické metody v geologii -- s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
K novým možnostem fyzickogeografického hodnocení krajiny na příkladech z České republiky / Kirchner, Karel, Květ, Radan -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 28, č. 4 (1991), s. 43-58
Zdroj: ČGS (UNM)
K novým poznatkům o triasové stratigrafii: hranice mezi anisem a ladinem / Siblík, Miloš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, 7/8 (1993), s. 251-252
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
K novým poznatkům o triasové stratigrafii: hranice mezi anisem a ladinem / Siblík, Miloš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 251-252
Zdroj: ČGS (UNM)
K novým přístupům ve využívání kovonosných surovin v ČSSR / Mazáček, Jan -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 2 (1988), s. 32-36
Zdroj: ČGS (UNM)
K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie a rudného hornictví / Havelka, Jaroslav, Svoboda, Vlastimil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 8 (1990), s. 232-234
Zdroj: ČGS (UNM)
K obnovení těžby olova a stříbra na severní Moravě koncem 19.století / Paukert, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 6 (1999), s. 468-469
Zdroj: ČGS (UNM)
K obrazovaniju sovremennych karbonatnych natekov / Štelcl, Jindřich, 1956- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Vyp. 14, no. 5 (1984), s. 211-221, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)