Browse
from 

K otázce původu křepického zlata / Fröhlich, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 13 (88), s. 52-55
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce regionálního členění reliéfu ČSSR / Sládek, Jaroslav, 1926-1990 -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 3 (1983), s. 135-136
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce stáří a geneze stratiformních ložisek Českého masívu / Chaloupský, Josef -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- s. 90-102
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce stáří Bozkovických jeskyní / Turnovec, Ivan -- In: Příroda : sborník prací z ochrany přírody -- ISSN 1211-3603 -- Roč. 9 (1997), s. 82-85
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce stáří Bozkovských dolomitových jeskyní / Turnovec, Ivan -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 20 (1997), s. 113-122
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce stáří dinasových křemenců mezi Mostem a Louny (02-34 Bílina) / Váně, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 44-47
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce stáří uranové mineralizace ložiska Hamr v severočeské křídě / Anderson, J. B., Nikolskij, A. L., Ordynec, G. J. -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 10, č. 3 (1985), s. 67-72
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce stáří vulkano-sedimentární sekvence západočeského neoproterozoika z hlediska mikropaleobotaniky / Pacltová, Blanka -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce suťových brekcií u Slavce ve Slovenském krasu / Horáček, Ivan, Ložek, Vojen, 1925- -- In: Československý kras -- Č. 38 (1987), s. 132-133
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945 / Bilan, Jindřich, Zářický, Aleš -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 167 (2000), s. 16-23
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce veku červených vajskovských zlepencov v Lopejskej kotline / Biely, Anton, 1930-, Samuel, Ondrej, 1931- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 77 (1982), s. 103-109
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce vlivu podélného sklonu toku na zrnitostní složení materiálu dna / Mattas, Daniel, 1950- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 6 (1999), s. 113-116
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce výskytu "alemontitu" v jižních Čechách / Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 199-201
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce výskytu pleistocenních ledovců s chladnou bází v České vysočině (Česká republika) / Demek, Jaromír -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 50, č. 3-4 (1998), s. 211-219
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy) / Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 166-170
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce výzkumu hlubinné stavby zemské kůry / Pick, Miloš, 1923-2007, Pola, Ivan -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 149-159
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázce záhadných Kounovských kamenných řad / Váně, Miroslav -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- Č. 13 (1983), s. 143-158
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázkám hornické a speleologické součinnosti na těžených vápencových lokalitách / Morávek, Rostislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 8 (1988), s. 243-244
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázkám vývoje cenomanu a spodního turonu v Podkrušnohoří / Čech, Stanislav, 1951-, Váně, Miroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 4 (1988), s. 395-410, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
K otázke optimalizácie prieskumnej siete a presnosti kategóorií zásob / Tréger, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 8 (1989), s. 237-240
Zdroj: ČGS (UNM)