Browse
from 

K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny / Váně, Miroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 3 (1992), s. 229-232
Zdroj: ČGS (UNM)
K problému genetickej a štruktúrnej pozície scheelitvého zrudnenia v Jasení / Petro, Milan -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 59
Zdroj: ČGS (UNM)
K problému hiátů v karbonu středočeských pánví / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 3 (1983), s. 185-187
Zdroj: ČGS (UNM)
K problému košickej štrkovej formácie, kvartéru a svahových deformácií pri východnom okraji Košíc / Janočko, Juraj, Karoli, Stanislav, Spišák, Zoltán -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 17-22
Zdroj: ČGS (UNM)
K problému modelovania hustotných rozhraní litosféry
K problému molekulární vody a iontů OH- resp. H3O+ ve struktuře křemičitanů uranylu ze skupiny uranofanu / Čejka, Jiří -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
K problému příkrovové stavby v evroských variscidách, zvláště na Moravě / Dvořák, Jaroslav, 1932- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 1 (1986), s. 93-98, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 57, č. 2 (2008), s. 179-184
Zdroj: ČGS (UNM)
K problému "sonnenbrandu" / Cajz, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
K problému určování tvaru Země / Pick, Miloš -- In: Geodetický a kartografický obzor -- 46/48, č. 4 (2000), s. 69-72
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
K problému zajišťování ekonomické úspěšnosti průzkumu ložisek nerostných surovin / Sitenský, Ivo, Soukup, Blahomil, Vaněček, Mirko -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 267-270
Zdroj: ČGS (UNM)
K problémům a možnostem rozvoje karotážní interpretace v ropném průzkumu / Těžký, Antonín -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1989), s. 38-40
Zdroj: ČGS (UNM)
K problémům staroměstského pásma a velkovrbenské klenby / Opletal, Mojmír -- In: Moravskoslezské paleozoikum. Sborník abstraktů -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska / Váně, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 84-86
Zdroj: ČGS (UNM)
K problémům využití termoelektrických metod v prospekční geologii / Křivánek, Zdeněk, Žáček, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 3 (1988), s. 71-74
Zdroj: ČGS (UNM)
K prognózam primárneho zlatého zrudnenia v pohorí Považský Inovec / Polák, Stanislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 1 (1987), s. 61-68
Zdroj: ČGS (UNM)
K projektu společného využívání mezinárodních bází Georef a Geobase v systému konsorcia specializovaných (geologických) knihoven / Novotný, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 7 (2000), s. 26-29
Zdroj: ČGS (UNM)
K projevu připovrchových a hlubinných nehomogenit v tíhovém poli Karpat / Burda, Miloslav, Plančár, Jozef, Vyskočil, Vincenc, 1929- -- In: Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám -- s. 149-151
Zdroj: ČGS (UNM)
K provenienci spodnokarbonských drob použitých jako stavební kámen pro jižní věž kostela sv. Mořice v Olomouci / Bláhová, Zdenka, Dolníček, Zdeněk, Zapletal, Jan -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 303 (2012), s. 59-66
Zdroj: ČGS (UNM)
K přechodu na nový Světový geodetický systém 1984 / Jurkina, M. I., Pick, Miloš -- In: Geodetický a kartografický obzor -- 50/92, č. 3 (2004), s. 41-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ