Browse
from 

K-poor meurigite from the Kněžská hora quarry near Těškov, western Bohemia, Czech Republic / Čejka, Jiří, Černý, Pavel, Frýda, Jiří, Odruš, Petr, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 6 (2000), p. 264-278
Zdroj: ČGS (UNM)
K postavení a strukturně-kinematickému vývoji šternbersko-hornobenešovské zóny / Grygar, Radomír -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
K postavení brunovistulika ve variscidách jesenického bloku (sv. okraj Českého masívu) / Zapletal, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3-4 (1991), s. 257-263
Zdroj: ČGS (UNM)
K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát / Bačová, Natália -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 41, č. 4 (2009), s. 553
Zdroj: ČGS (UNM)
K pozícii sekundárnych kvarcitov na ložiskách porfýrových medených rúd / Oružinský, Viliam -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 3 (1990), s. 251-261
Zdroj: ČGS (UNM)
K poznání antropogenních transformací reliéfu Českého středohoří / Kirchner, Karel, Petrlík, Jindřich -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 24, č. 4 (1987), s. 3-17
Zdroj: ČGS (UNM)
K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví / Hrádek, Mojmír, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Máčka, Zdeněk -- In: Současný stav geomorfologických výzkumů-sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna v Nýdku -- s. 19-21
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví / Kirchner, Karel, Krejčí, M., Máčka, Zdeněk, Roštínský, P. -- In: Mokřady 2000. Sborník z konference při příležitosti 10. výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví -- s. 42-45
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví / Hrádek, Mojmír, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Máčka, Zdeněk -- In: Současný stav geomorfologických výzkumů -- ISBN 80-7042-790-6 -- s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
K poznání erozních tvarů v korytě potoka Kněhyně v Rožnovské brázdě / Kirchner, Karel, Krejčí, O. -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 104, č. 1 (1999), s. 56-58
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
K poznání evorzně-erozních tvarů v korytě potoka Kněhyně v Rožnovské brázdě / Kirchner, K., Krejčí, Oldřich -- In: Geografie: sborník České geografické společnosti -- ISSN 1212-0014 -- Roč. 104, č. 1 (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
K poznání glaciálních poměrů v krasu severního Bulharska / Horáček, Ivan -- In: Československý kras -- Č. 32 (1982), s. 95-103
Zdroj: ČGS (UNM)
K poznani malakocenoz nekterych geomorfologickych jednotek CHKO Zelezne hory / Kirchner, Karel, Lozek, V., Vasatko, J. -- In: Sbornik referatu z konference k 1. vyroci vyhlaseni CHKO Zelezne hory -- s. 22-27
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve / Ivan, A., Kirchner, K., Krejčí, Oldřich -- In: Časopis Geografického ústavu SAV -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 52, č. 3 (2000), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 52, č. 3 (2000), s. 221-230
Zdroj: ČGS (UNM)
K poznání morfostrukturníhc rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Krejčí, O. -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 52, č. 3 (2000), s. 221-230
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
K poznaniju antropogennych transformacij rel'jefa Češskich srednich gor
K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády / Buchtele, Josef, 1936-, Buchtelová, Marie -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 56, č. 11 (2006), s. 378-380
Zdroj: ČGS (UNM)
K princípu termosifónu termálnych vôd v západných Karpatoch / Fendek, Marián, Franko, Ondrej, 1931- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 82 (1985), s. 135-155
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice báňského vlastnictví v procesu znárodnění a privatizace těžebního průmyslu / Kadlec, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 10 (1995), s. 299-302
Zdroj: ČGS (UNM)