Browse
from 

Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika) / Litochleb, J., Malec, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 1-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika) / Litochleb, Jiří, Litochleb, Jiří, 1948-, Malec, Jan, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Katalog der triassischen und unterjurassischen Brachiopoden-Holotypen (exkl. Bittner) in den Sammlungen der Geologischen Bundesanstalt in Wien
Katalog moravských jeskyní s paleolitickými nálezy / Balák, Ivan, Svoboda, Jiří A., 1953-, Valoch, Karel, 1920- -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 25-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Katalog odpadů, evidence a ohlašování odpadů / Sládková, Jarmila -- In: Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím -- s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Katalogy registrace frenštátské sítě seismického polygonu OKD / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Rušajová, Jana -- In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 170-175
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Katalytické a separační procesy s membránou z uhlíkatých materiálů / Bernauer, B., Kolář, František, Svítilová, Jaroslava -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 4/106/ (1997), s. 155-162
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Katastr v Evropské unii / René, Miloš -- In: Geoinformace -- č. 2 (2004), s. 18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část / Majer, Jiří, 1922- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 10 (2004), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část / Majer, Jiří, 1922- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 11 (2004), s. 27-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část / Majer, Jiří, 1922- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 12 (2004), s. 25-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Katastrofa na dole Nelson 1934 / Majer, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 15 -- Roč. 96 (1984), s. 54
Zdroj: ČGS (UNM)
Katastrofa na jezeře Nyos v Kamerunské republice / Zítek, Bohuš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 1 (1988), s. 19-21, 2 fot. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Katastrofální deště ve 14. století v Německu / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 3 (1994), s. 175-175
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Katastrofální povodeň na Rychnovsku - červenec 1998 / Šiftař, Zdeněk -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 12 (1998), s. 333-334
Zdroj: ČGS (UNM)
Katastrofální povodeň v povodí Odry v srpnu 1880, její příčiny, průběh a následky / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav, Řehánek, T. -- In: Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2006 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích" -- s. 61-70
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Katastrofální povodeň v únoru/březnu 1784 - přírodní pohroma evropského rozsahu
Katastrofální povodně ve střední Evropě koncem července 1897 a poučení z nich
Katastrofální zimní povodeň v českých zemích a střední Evropě v roce 1862 (k jejímu 150. výročí) / Hrádek, Mojmír, Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích -- S. 178-185
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Katastrofálny kamenitý prúd v Aguas Calientes, Peru / Carreno, R., Klimeš, Jan, Vilímek, V., Vlčko, J. -- In: Zborník príspevkov z 5. konferencie inžinierskych geológov Geológia a životné prostredie -- s. 1-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH