Browse
from 

Kalcit z Horního Benešova / Mosler, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 3 (1999), s. 221-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcit z lokality Kotouč u Štramberka / Jiřík, Petr, Šálovský, Antonín -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcit z Prahy-Radotína / Mašín, David -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcit z uranového ložiska Rožná / Šikola, Drahoš, Veselý, Lubor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 28-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcitický mramor s magnetitem na lokalitě "Mlýnský vrch" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír) / Knížek, František, Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 73-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcitové konkrece z Kadaně / Coufal, Pavel, Řehoř, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 219
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcitové pizolity z krasových dutin vápencového ložiska Vitošov / Morávek, Rostislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 22-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalciturbidity v hraničním intervalu ludlow-přídolí (silur): nové interpretace mezinárodního stratotypového profilu Požáry (Barrandien, Česká republika) / Čáp, Pavel -- In: Zborník recenzovaných príspevkov - Študentská vedecká konferencia -- ISBN 978-80-223-2819-7 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 3 (2006), s. 201-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcity z lomu Merkur u Chomutova / Coufal, Pavel, Janeček, Oldřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 52-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalcity z Měděnce v Krušných horách / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Kaledonská orogeneze a vztah staropaleozoických pánví k prekambrickému fundamentu ve střední Evropě / Chaloupský, Josef -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalibrace ?šerebla? a ještě trochu drsné teorie / Hrdá, Jaromíra, Nakládal, Petr -- In: Speleo -- ISSN 1213-4724 -- Roč. 42, č. 42 (2005), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Kalium-argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice) / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 120-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalkige Foraminiferen aus dem Zeitraum Tournai-Untervisé: Biostratigraphie und Paläogeographie
Kalkrusta v permských sedimentech orlické pánve (14-32 Ústí nad Orlicí) / Jelenová, Marta, Stárková, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 81
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalksteine im Gebiete von Železné hory (Eisengebirge, Ostböhmen)
Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku / Peter, Rudolf, Taraba, Boleslav, 1956- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 12 (2004), s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Kalpionelidy z jury a křídy jihovýchodních svahů Českého masívu / Řehánek, Jan -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2 -- s. 185-208
Zdroj: ČGS (UNM)