Browse
from 

Karbonatické fylity v Kamenistej doline: veporikum / Caňo, František, Hovorka, Dušan, Hrnčár, Anton, Pitoňák, Pavel, Spišiak, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 115-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonatitový komplex Barreiro u města Araxá v Brazílii - největší světová akumulace niobu / Schejbal, Ctirad -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 7 (1997), s. 242-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonatity - jejich klasifikace, názvosloví, petrografie, mineralogie a chemismus / Kopecký, Lubomír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 4 (1987), s. 419-437, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonatizace blastomylonitů oskavské kry, silezikum / Leichmann, Jaromír, Mixa, Petr -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2005: sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Karbonatnyje konkrecii pestrych pesčannistych slancev permi v rajone Rudnjan (Spišsko-gemerskije rudnyje gory, zapadnyje Karpaty)
Karbonátové facie barrandienského proterozoika / Jelínek, Emil, 1943-, Pouba, Zdeněk, 1922-, Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 52
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonátové facie požárského souvrství na lokalitách Požáry a Kosov (Barrandien) / Čáp, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Karbonátové facie východního okraje barrandienského svrchního proterozoika / Jelínek, Emil, 1943-, Pouba, Zdeněk, 1922-, Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonátové gravitity na svazích podmořských vulkanických hor: sedimentologický pohled na přídolské souvrství (svrchní silur) barrandienské pánve / Suchý, Václav -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 38-39
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova / Mikuláš, Radek -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 29
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova / Mikuláš, Radek -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením / Šmůla, Rudolf -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 3 (2007), s. 29-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonátové konkrece Moravskoslezských Beskyd (Česká republika) / Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Krejčí, Oldřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 18, č. 2 (2011), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty) / Hovorka, Dušan, 1933-, Iván, Peter, Jilemnická, Libuše, Spišiak, Ján, 1953- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 90 (1989), s. 81-94, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonátové tempestity v barrandienském středním devonu / Suchý, Václav -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 77-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm) (15-34 Vítkov) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonáty - významné kolektory živic aj v ČSSR / Mojžíš, Ján -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1985), s. 483-491
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonáty provázející zlato v černých břidlicích ložiska Suchá Rudná
Karbonáty v lomu Markovice / Tesař, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- ISSN 0 (1996), s. 51-53
Zdroj: ČGS (UNM)