Browse
from 

Karlovy Vary pluton: an example of a comagmatic sequence of Sn-bearing granite body / Lang, Miloš, Pivec, Edvín, Štemprok, M., Zoubek, V. -- In: Metallogenetische Untersuchungsergebnisse aus dem Erzgebirge (Krušné hory) -- s. 7-26
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Karlovy Vary pluton: an example of a comagmatic sequence of Sn-bearing granite body / Lang, Miloš, Pivec, Edvín, Štemprok, Miroslav, Zoubek, Vladimír -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C, Geowissenschaften -- ISSN 0071-9404 -- Vol. 467 (1996), p. 7-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Karlovy Vary-Slavkovský les area / Jarchovský, Tomáš, Štemprok, Miroslav -- In: Excursion Guide. Hercynian Tin Granites and Associated Mineralisation from the Saxonian and Bohemian Parts of the Erzgebirge -- s. 85-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Karlsbad twins and some their localities
Karlův most - doplňující geotechnický průzkum v roce 2004 / Drozd, Karel, Přikryl, Richard, Votoček, Robert -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 8, č. 2 (2005), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Karlův most - technický stav / Drozd, Karel (2008) -- In: Karlův most -- ISBN 978-80-7360-651-0 -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 7-8 (2010), s. 430-431
Zdroj: ČGS (UNM)
Karnische Brachiopoden im Mitterweissenbachtal bei Bad Ischl (Salzkammergut, Oberösterreich) / Lobitzer, H., Siblík, Miloš -- In: Beiträge zur Geologie des Gmundner Bezirks. 3 -- s. 43-46
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Karolinka slope deformation monitoring
Karotáž při průzkumu jílů / Zima, Kamil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 12 (1992), s. 372-373
Zdroj: ČGS (UNM)
Karotáž při studiu hydraulických parametrů aquiferů / Mareš, Stanislav, Zbořil, Antonín -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 3 (1992), s. 225-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Karotáž speciálních hydrogeologických vrtů
Karotážne zhodnotenie produktívnych súvrství ložiska Týnec / Hodáň, Štefan, Šály, Silvester -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1986), s. 75-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe / Mach, Karel, 1964- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1996), s. 22-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Karotážní metody při průzkumu uhelných ložisek / Vlasák, Jan -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 157-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Karpální kůstky u druhů Mammuthus primigenius a Palaeoloxodon antiquus a jejich význam pro taxonomii / Sedláčková, Lenka -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [14]
Zdroj: ČGS (UNM)
Karpat - stupeň regionální stratigrafické škály Centrální Paratethydy a jeho problematika / Brzobohatý, Rostislav, 1938- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- Roč. 30 (2000), s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Das Karpat des Korneuburger Beckens, Teil 2 (Variant.)
Karpatian and Lower Badenian sediments on Kopečná Street in Brno
The Karpatian in the Carpathian Foredeep (Moravia) / Adámek, Josef (2003) -- In: The Karpatian - A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys -- ISBN 80-210-3266-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)