Browse
from 

Kde dnes znamená včera : jihosibiřské refugium doby ledové / Chytrý, Milan, 1967-, Horsák, Michal, 1975-, Řičánková, Věra, 1977- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 9 (2010), s. 526-530
Zdroj: ČGS (UNM)
Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska? / Buriánek, David, Otava, Jiří, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 97, č. 1 (2012), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kde leží střed Čech, Moravy, České republiky a Evropy / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 65-71
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Kde sbírat zkamenělé rostliny v Podkrkonoší? / Pišl, Milan, jr. -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 216-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Kdepak skvrny na Slunci. Díky mírnému klimatu možná střední Evropu minou katastrofy / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 11, č. 8 (2000), s. 19
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kdo byl -JK- [Jan Krejčí] / Gabriel, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 12 (1987), s. 376
Zdroj: ČGS (UNM)
Kdo byl kdo (II)? - Osobnosti, které přispěly k poznání mineralogie Jáchymova
Kdo byl kdo pro mineralogii Jáchymova II.
Kdo byl RNDr. Eduard Kočárek st., CSc.? / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 17 (2013), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Kdo je kdo? - Osobnosti, po kterých byly nazvány jáchymovské sekundární minerály
Kdo nezná zaklínadlo, nestane se odborníkem. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 240 (1998), s. 10
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kdy byl vyhlouben nesvačilský a vranovický kaňon?. 2, 2. roťník. 2, 2. roťník / Čech, S., Hamršmíd, B., Krhovský, Jan, Švábenická, L. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994 -- s. 32-34
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kdy byl vyhlouben nesvačilský a vranovický kaňon? / Čech, Stanislav, 1951-, Hamršmíd, Bohumil, Krhovský, Jan, 1947-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Kdy stejnonožci vylezli na souš? / Tuf, Ivan H. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 93, č. 1 (2014), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Kdy šel moderní člověk přes Mladeč : datování kosterních pozůstatků / Svoboda, Jiří A., 1953- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 8 (2005), s. 444
Zdroj: ČGS (UNM)
Kdy vznikly podzemní vody Českého masívu? / Šilar, Jan, 1926- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 1 (1983), s. 39-47
Zdroj: ČGS (UNM)
The Kdyně massif, south-west Bohemia - a tectonically modified basic layered intrusion / Vejnar, Zdeněk, 1923- -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- No. 41 (1986), p. 9-67, obr., map. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Kdynskij massiv v ju.-z. Čechii - tektoničeski modificirovannaja plastovaja intruzija osnovnogo sostava
Kdyňský masív v jihozápadních Čechách - tektonicky modifikovaná zvrstvená intruze
Když byla Země ještě mladá / Hlaváč, Jaroslav -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 26-29
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ