Browse
from 

Kinematický obraz niektorých štruktúr severného veporika vo vzťahu k formovaniu krížňanského príkrovu / Plašienka, Dušan, 1953- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 3 (1983), s. 217-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematický rozbor vzájemné polohy křídových paleomagnetických pólů evropské epivariské platformy a Afriky z hlediska alpínských pohybů v mediteránní větvi Alpid
Kinematics and strain due to three phase deformation in the South Krkonoše mountains, Western Sudetes, Czech Republic / Grandmontagne, N. E. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 40, no. 3 (1995), p. 94
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematics and structural evolution of the Saxothuringian/Moldanubian boundary at the W border of the Bohemian Massif (Germany) / Zulauf, Gernold -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematics of fold-thrust and nappe deformations in Variscan accretion wedge - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif / Grygar, Radomír, Jelínek, Jan, Waclawik, Petr -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 19 (2005), p. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematics of Krkonoše Shear Zone in Relation to Regional Deformation of Krkonoše Mts. Crystalline
Kinematics of Lugosilesian Orocline accretion wedge in relation to the Brunovistulian foreland / Grygar, Radomír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Vol. 38, no. 1 (1992), p. 49-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematics of the Bohemian Massif assessed from GPS observations / Grácová, Milada, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 10, - (2008)
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kinematics of the development of vein structures in the northeastern part of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia
Kinematics of Variscan deformation in the Moldanubian Zone, southern Bohemian Massif : Preliminary results from the Danube section / Neubauer, Franz -- In: Österreichische Beiträge zu Meteorologie und Geophysik -- Č. 3 (1990), s. 57-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematics of Variscan shear deformation in Moldanubian metamorphic Complex (SW Moravia) / Matějovská, Olga, Melka, Radek, Schulmann, Karel -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 233-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematik und Alter der Blattverschiebungszonen in der südlichen Böhmischen Masse / Brandmayr, Michael, Dallmeyer, Robert David, 1944-, Handler, Robert, Maderbacher, Frederike, Platzer, Reinhard, Wallbrecher, Eckard -- In: Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt -- ISBN 3-900312-81-8 -- s. 35-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika / Grygar, Radomír, Kreml, Pavel, Vavro, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 85-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien) / Janečka, Jiří, Melichar, Rostislav, 1961- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematika variských střižných zón Českého masívu: vztah moldanubika a moravo-silezika
Kinematika vývoja žilných štruktúr severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria / Sasvári, Tibor -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 2 (1990), s. 131-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematische Untersuchungen an Blattverschiebungszonen in der südlichen Böhmischen Masse / Brandmayr, Michael, Handler, Robert, Wallbrecher, Eckard -- In: Österreichische Beiträge zu Meteorologie und Geophysik -- Č. 3 (1990), s. 7-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinetic bacterial bioluminescence assay for the contact sediment toxicity testing - relationships with the matrix composition and contamination / Bláha, Luděk, Čáp, Tomáš, Hilscherová, Klára, Holoubek, Ivan, Klánová, Jana, Machát, Jiří, Zeman, Josef -- In: Environmental Toxicology and Chemistry -- ISSN 0730-7268 -- Roč. 29, č. 3 (2010), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Kinetic energy cascades in quasi-geostrophic convection in a spherical shell / Hejda, Pavel, Reshetnyak, M. -- In: Physica Scripta -- Roč. 86, č. 1 (2012)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Kinetic model of smectite-to-illite evolution (SMILE) as a tool for thermal history analysis of sedimentary basins / Franců, Juraj, 1957-, Johns, W. D., Poelchau, Harald S. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Vol. 26 (1996), p. 27
Zdroj: ČGS (UNM)