Browse
from 

Kinematics of the Bohemian Massif assessed from GPS observations / Grácová, Milada, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 10, - (2008)
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kinematics of the development of vein structures in the northeastern part of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia
Kinematics of Variscan deformation in the Moldanubian Zone, southern Bohemian Massif : Preliminary results from the Danube section / Neubauer, Franz -- In: Österreichische Beiträge zu Meteorologie und Geophysik -- Č. 3 (1990), s. 57-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematics of Variscan shear deformation in Moldanubian metamorphic Complex (SW Moravia) / Matějovská, Olga, Melka, Radek, Schulmann, Karel -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 233-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematik und Alter der Blattverschiebungszonen in der südlichen Böhmischen Masse / Brandmayr, Michael, Dallmeyer, Robert David, 1944-, Handler, Robert, Maderbacher, Frederike, Platzer, Reinhard, Wallbrecher, Eckard -- In: Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt -- ISBN 3-900312-81-8 -- s. 35-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika / Grygar, Radomír, Kreml, Pavel, Vavro, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 85-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien) / Janečka, Jiří, Melichar, Rostislav, 1961- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematika variských střižných zón Českého masívu: vztah moldanubika a moravo-silezika
Kinematika vývoja žilných štruktúr severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria / Sasvári, Tibor -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 2 (1990), s. 131-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinematische Untersuchungen an Blattverschiebungszonen in der südlichen Böhmischen Masse / Brandmayr, Michael, Handler, Robert, Wallbrecher, Eckard -- In: Österreichische Beiträge zu Meteorologie und Geophysik -- Č. 3 (1990), s. 7-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinetic bacterial bioluminescence assay for the contact sediment toxicity testing - relationships with the matrix composition and contamination / Bláha, Luděk, Čáp, Tomáš, Hilscherová, Klára, Holoubek, Ivan, Klánová, Jana, Machát, Jiří, Zeman, Josef -- In: Environmental Toxicology and Chemistry -- ISSN 0730-7268 -- Roč. 29, č. 3 (2010), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Kinetic energy cascades in quasi-geostrophic convection in a spherical shell / Hejda, Pavel, Reshetnyak, M. -- In: Physica Scripta -- Roč. 86, č. 1 (2012)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Kinetic model of smectite-to-illite evolution (SMILE) as a tool for thermal history analysis of sedimentary basins / Franců, Juraj, 1957-, Johns, W. D., Poelchau, Harald S. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Vol. 26 (1996), p. 27
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinetic of resite carbonization / Kolář, František, Svítilová, Jaroslava -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- ll(120) (2001), s. 97-103
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
A kinetic study of reactions of coal with polypropylene and polystyrene / Brožová, Zuzana, Náhunková, Jana, Straka, Pavel, Zubková, H. -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- 12(126) (2002), s. 81-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kinetically controlled coexistence of thermodynamically stable and unstable solids in aqueous environment
Kineticky podmíněná koexistence termodynamicky stabilních a nestabilních fází ve vodném prostředí / Faimon, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 116-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Kinetics and mechanism of curing epoxy/anhydride system / Kolář, František, Svítilová, Jaroslava -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 4, č. 3 (2007), s. 85-92
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kinetics of combustion and pyrolysis of polysiloxanes / Kolář, František, Machovič, Vladimír, Svítilová, Jaroslava -- In: Materials Chemistry and Physics -- Roč. 85, - (2004), s. 458-461
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kinetics of copyrolysis of coal with polyamide 6 / Brožová, Zuzana, Náhunková, Jana, Straka, Pavel -- In: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis -- Roč. 71, č. 1 (2004), s. 213-221
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH