Browse
from 

Klasifikace a nomenklatura meteoritů / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 28-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve / Klika, Zdeněk, 1943-, Kraussová, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 11 (1992), s. 393-398
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
Klasifikace granitických pegmatitů Písecka / Cícha, Jaroslav, Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2009)
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace hrubozrnných a lamprofyrických neovulkanitů Českého masívu / Shrbený, Otakar -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1990), s. 107-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace jeskynních sedimentů / Cílek, Václav -- In: Krasové sedimenty -- ISBN 80-853-04-21-X -- s. 85-87
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klasifikace keramiky a mikropetrografické rozbory. Příklad vzorků střední a mladší doby bronzové z Přáslavic, okr. Olomouc / Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin, Šabatová, Klára -- In: Acta Archaeologica Opavensia 2, XVIII. sympozium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku -- ISBN 80-7248-395-1 -- 10
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Klasifikace macluritidů
Klasifikace metamorfogenních ložisek nerostných surovin / Havelka, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1990), s. 65-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace povrchových stop po zaniklé těžbě surovin / Nováček, Karel -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23 -- Roč. 128 (1993), s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace struktur rozpadu tuhých roztoků rudních minerálů / Kašpar, Pavel -- In: Struktury a textury minerálů -- ISBN 80-7075-178-9 -- s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace struktur zeolitů na základě koordinečních sekvencí / Pechar, František -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 62 (1983), s. 65-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace surovin a prospekce před 500 lety / Slobodník, Marek, 1957- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 9 (1994), s. 358-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace transmisivity a její použití / Krásný, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 6 (1986), s. 177-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace uhelných pánví Českého masívu - rekapitulace, nové názory a nové aplikace / Havlena, Václav, 1928-1984 -- In: Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982) -- s. 15-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace zásob ložisek, perspektivních a prognózních zdrojů nafty a zemního plynu v SSSR / Brzobohatý, Jiří -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 493-501
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikácia a nomenklatúra eruptívnych hornín subkomise IUGS - dočasná definitíva? / Hovorka, Dušan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 151-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikácia bansko-geologických podmienok dobývania na bani Handlová / Lukášik, Boris, Šimeček, Miroslav -- In: Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, II. díl -- s. 211-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikácia územia z hľadiska vhodnosti lokalizácie skládok tuhého komunálneho odpadu / Vojtaško, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 6 (1988), s. 168-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Klassifikacija gorno-geologičeskich uslovij razrabotki na šachte Gandlova