Browse
from 

Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí - Sborník příspěvků -- ISBN 80-210-1714-7 -- s. 93-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Klimatická změna a její vliv na vodní režim / Pretel, Jan, 1943- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 56, č. 7 (2006), s. 227-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Klimatická změna podle měření teplot vzduchu v pražském Klementinu za 230 let / Rožnovský, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Klima lesa. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Klimatické variace stefanu B v enviromentálním záznamu sedimentů mšeckého jezera (kladensko-rakovnická pánev, Česká republika)
Klimatické změny a rozvoj bentických společenstev během ordoviku v mediteránní provincii
Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085 / Mrkvičková, Magdalena -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 11 (2008), s. 776-779
Zdroj: ČGS (UNM)
Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů / Cílek, Václav, Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 1 (1995), s. 16-24
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou? / Cílek, Václav, jr., Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 1 (1995), s. 16-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Klimatické změny jako výsledek proměnlivosti solárně-terestrických jevů ve vztahu k pohybu Slunce / Charvátová, Ivanka -- In: Solárně-terestrické vlivy na klima -- ISBN 80-85813-42-4 -- s. 17-40
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Klimatické změny na americko-mexické hranici / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 80, č. 3 (2001), s. 155
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě / Dvořák, Jaroslav -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Klimatické změny v geologické minulosti a v současnosti / Kadlec, Jaroslav -- In: 9. konference environmentální archeologie KEA 2013 : sborník abstraktů -- S. 36-36
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klimatické změny v Holandsku : život mezi povodní a suchem / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 9 (2003), s. 494-494
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klimatický stres / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 3 (1998), s. 157-164
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klimatische Entwicklung in der Vorgeschichte Evidenz aus Höhlen und Abris / Bouzek, J., Ložek, Vojen -- In: Terra Praehistorica : Festschrift für Klaus-Dieter Jäger zum 70. Geburtstag -- ISBN 978-3-937517-79-7 -- S. 116-124
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klinohumit, typický minerál moldanubických mramorů / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 431-433
Zdroj: ČGS (UNM)
Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy) / Fediuk, František, 1929-, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Šála, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 143-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín / Malec, Jan, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 119-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína / Malec, Jan, Novák, František, Pauliš, Petr, Ševců, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Klinoptilolitová a karbonátová mineralizácia andezitu v kameňolome pri Kozárovciach / Caňo, František, Karolus, Karol, Karolusová, Eva -- In: Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza -- ISSN 0139-8946 -- Č. 11 (1988), s. 13-22, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)