Browse
from 

Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085 / Mrkvičková, Magdalena -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 11 (2008), s. 776-779
Zdroj: ČGS (UNM)
Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů / Cílek, Václav, Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 1 (1995), s. 16-24
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou? / Cílek, Václav, jr., Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 1 (1995), s. 16-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Klimatické změny jako výsledek proměnlivosti solárně-terestrických jevů ve vztahu k pohybu Slunce / Charvátová, Ivanka -- In: Solárně-terestrické vlivy na klima -- ISBN 80-85813-42-4 -- s. 17-40
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Klimatické změny na americko-mexické hranici / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 80, č. 3 (2001), s. 155
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě / Dvořák, Jaroslav -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Klimatické změny v geologické minulosti a v současnosti / Kadlec, Jaroslav -- In: 9. konference environmentální archeologie KEA 2013 : sborník abstraktů -- S. 36-36
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klimatické změny v Holandsku : život mezi povodní a suchem / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 9 (2003), s. 494-494
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klimatický stres / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 3 (1998), s. 157-164
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klimatische Entwicklung in der Vorgeschichte Evidenz aus Höhlen und Abris / Bouzek, J., Ložek, Vojen -- In: Terra Praehistorica : Festschrift für Klaus-Dieter Jäger zum 70. Geburtstag -- ISBN 978-3-937517-79-7 -- S. 116-124
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klinohumit, typický minerál moldanubických mramorů / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 431-433
Zdroj: ČGS (UNM)
Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy) / Fediuk, František, 1929-, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Šála, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 143-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín / Malec, Jan, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 119-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína / Malec, Jan, Novák, František, Pauliš, Petr, Ševců, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Klinoptilolitová a karbonátová mineralizácia andezitu v kameňolome pri Kozárovciach / Caňo, František, Karolus, Karol, Karolusová, Eva -- In: Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza -- ISSN 0139-8946 -- Č. 11 (1988), s. 13-22, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča / Hovorka, Dušan, Méres, Štefan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 6 (1990), s. 533-538
Zdroj: ČGS (UNM)
Klinopyroxenit v tělese serpentinitu sz. od Mirovic / Hejtman, Bohuslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 85-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Klinopyroxeny kenozoických vulkanitů Českého středohoří
Klinozoisit aus Vernířovice
Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy / Houzar, Stanislav, Šrein, Vladimír -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 79, č. 1-2 (1994), s. 9-23
Zdroj: ČGS (UNM)