Browse
from 

Koncentrační gradienty na rozhraní fází krystal-sklo, indikátor podmínek formování silikátové taveniny měsíčních skel / Cimbálníková, Alena, 1932- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 53-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce databanky geologických údajů na EC 1034 / Šístek, Václav -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 6 (1988), s. 17-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství / Hladil, Jindřich -- In: Moravskoslezské paleozoikum 1999 -- s. 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství / Hladil, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, - (2000), s. 80-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 80-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R., Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta, Žůrek, P. -- In: Geotechnický monitoring - Zborník 9. medzinárodnej konferencie -- S. 292-297
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Koncepce jednoduché aparatury pro geoelektrická měření v aridních oblastech / Knejzlík, Jaromír -- In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3 -- s. 226-234
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Koncepce jednotné vertikální stavby ložisek UDZČ KP / Fiala, Viktor -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 365-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce modernizace seismické stanice Ostrava-Krásné Pole / Holub, Karel, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Makovský, Jaroslav -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1 -- s. 108-111
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Koncepce nových norem pro zakládání / Šimek, Jiří -- In: Současná problematika zakládání bytových a občanských staveb -- s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš / Dyk, Vladimír -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1990), s. 79-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce odvodňování lokality J. Šverma-západ / Trachtulec, Jan -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 2 (1992), s. 35-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce rozvoje dolu Stachanov ve východočeském uhelném revíru / Helštýn, Jaromír, Hrubý, Karel -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 10 (1982), s. 392-395
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji / Kabrna, Martin, Kubizňák, Karel, Peleška, Oldřich, Svoboda, Ivan, Valášek, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 12 (2003), s. 18-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji / Kabrna, Martin, Kubizňák, Karel, Peleška, Oldřich, Svoboda, Ivan, Valášek, Václav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem / Jahůdka, Miroslav, Makovička, Jaroslav, Vostarek, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 12 (1998), s. I-IV příl. Ekol.
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky / Doruška, Josef, Loužecký, Miloš -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1995), s. 5-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepcia rozvoja uskladňovania plynu / Mayer, Ladislav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 4 (1988), s. 655-667
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepcia výstavby bane Slaný / Gaďo, Michal, Šimková, Eva, Špička, Juraj -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 6 (1986), s. 254-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepcia základnej hydrogeologickej mapy ČSSR 1 : 200.000 / Jetel, Ján, 1935-, Kullman, Eugen -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 106-110
Zdroj: ČGS (UNM)