Browse
from 

Koncepce jednoduché aparatury pro geoelektrická měření v aridních oblastech / Knejzlík, Jaromír -- In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3 -- s. 226-234
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Koncepce jednotné vertikální stavby ložisek UDZČ KP / Fiala, Viktor -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 365-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce modernizace seismické stanice Ostrava-Krásné Pole / Holub, Karel, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Makovský, Jaroslav -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1 -- s. 108-111
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Koncepce nových norem pro zakládání / Šimek, Jiří -- In: Současná problematika zakládání bytových a občanských staveb -- s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš / Dyk, Vladimír -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1990), s. 79-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce odvodňování lokality J. Šverma-západ / Trachtulec, Jan -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 2 (1992), s. 35-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce rozvoje dolu Stachanov ve východočeském uhelném revíru / Helštýn, Jaromír, Hrubý, Karel -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 10 (1982), s. 392-395
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji / Kabrna, Martin, Kubizňák, Karel, Peleška, Oldřich, Svoboda, Ivan, Valášek, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 12 (2003), s. 18-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji / Kabrna, Martin, Kubizňák, Karel, Peleška, Oldřich, Svoboda, Ivan, Valášek, Václav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem / Jahůdka, Miroslav, Makovička, Jaroslav, Vostarek, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 12 (1998), s. I-IV příl. Ekol.
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky / Doruška, Josef, Loužecký, Miloš -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1995), s. 5-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepcia rozvoja uskladňovania plynu / Mayer, Ladislav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 4 (1988), s. 655-667
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepcia výstavby bane Slaný / Gaďo, Michal, Šimková, Eva, Špička, Juraj -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 6 (1986), s. 254-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepcia základnej hydrogeologickej mapy ČSSR 1 : 200.000 / Jetel, Ján, 1935-, Kullman, Eugen -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 106-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepční model trendů vývoje důlních vod / Zeman, Josef (2008) -- In: Geochemie a remediace důlních vod -- ISBN 978-80-254-2921-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Koncepční poznámky k problematice tektonické geomorfologie řešené modelováním reliéfu v prostředí GIS
Kondenzace vody jako jedna z příčin koroze speleotém v jeskyních Moravského krasu / Faimon, Jiří, Zajíček, Petr -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov -- ISBN 80-8064-263-X -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty ve svrchní křídě lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev) / Čech, Stanislav, Hradecká, Lenka, Laurin, Jiří, Sklenář, Jan, Vodrážka, Radek -- In: Zborník abstraktov z 8. česko-slovensko-polskej paleontologickej konferencii v Bratislave, jún 2007 -- ISBN 978-80-88974-91-8 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty z lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev) / Čech, Stanislav, Hradecká, Lenka, Laurin, Jiří, Sklenář, Jan, Vodrážka, Radek -- In: 8.paleontologická konferencia, zborník abstraktov -- ISBN 978-80-88974-91-8 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Kondice a světové ceny nerostných surovin / Vaněček, Mirko -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1991), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)