Browse
from 

Korelace tektonických a litologických jednotek rakouské a moravské části moldanubika / Mísař, Zdeněk -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace turonských sedimentů labského a orlicko-žďárského vývoje východočeské křídy / Čech, Stanislav, 1951-, Štaffen, Zdeněk -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 7
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace turonských sedimentů východočeské křídy (13-14 Poděbrady, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-42 Pardubice, 14-31 Vysoké Mýto) / Čech, Stanislav, 1951- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace variací atmogeochemického pole s meteorologickými daty / Gruntorád, J., Střeštík, Jaroslav, Šimek, J., Vilhelm, J. -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 108-117
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Korelace vrstev hlavní uhelné sloje mezi lomy Bílina, Kopisty a VČSA / Mach, Karel, 1964- -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1995), s. 31-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelace výskytu zemětřesení a náklonů skalních bloků v oblasti SHR v letech 1982-89 / Procházková, Dana -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 11 (1992), s. 384-389
Zdroj: ČGS (UNM)
Korelácia mikrofloristických asociácií brakickej a sladkovodnej molasy z Bavorska s mikroflórou neogénu centrálnej paratetýdnej oblasti / Planderová, Eva -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 90 (1989), s. 107-120, 5 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Kornati - pohoří v moři / Vítek, Jan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 6 (2004), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Kornati a Telašcica / Vítek, Jan, 1946- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 8 (2003), s. 454
Zdroj: ČGS (UNM)
Kornerupine parageneses in whiteschists and other magnesian rocks: is kornerupine + talc a high-pressure assemblage equivalent to tourmaline + ortoamphibole? / Grew, Edward S., Percev, Nikolaj N., Shearer, Charles K., Vrána, Stanislav, Wiedenbeck, Michael, Yates, Martin C. -- In: Contributions to mineralogy and petrology -- ISSN 0010-7999 -- Vol. 131, no. 1 (1998), p. 22-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Korodovaný obecný opál z Herľan / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 6 (2003), s. 456-457
Zdroj: ČGS (UNM)
Korové struktury Západních Karpat na hlubinném reflexním seizmickém profilu 2T / Biely, Anton, Dvořáková, Libuše, Ibrmajer, Ivan, Koráb, Tomáš, Lexa, Jaroslav, Tomek, Čestmír, Zbořil, Antonín -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 1 (1989), s. 3-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) (12-23 Kladno, 12-24 Praha) / Nekovařík, Čestmír, Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 88-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) / Nekovařík, Č., Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2000), s. 88-89
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koroze kamenných staveb / Březinová, Drahomíra -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 152-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Koroze zirkoniových slitin - vlastnosti korozní vrstvy ZrO2 / Borecká, Lenka, Machovič, Vladimír, Vrtílková, V., Weishauptová, Zuzana -- In: Chemické listy -- Roč. 100, č. 8 (2006), s. 621
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Korozluky - pozoruhodná mineralogická lokalita Českého středohoří / Filippi, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 320-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Korrelation der oberzönomanschen marinen Sedimente zwischen Kralupy nad Vltavou und Slaný
Korrelation von Oberkarbonvorkommen des Böhmischen Massivs (Tschechoslowakei) und der Ruhrgebiets (BR Deutschland) durch Ar40/Ar39 -Alter von Tuffhorizonten
Korreljacija dokembrija variscid srednej i zapodnoj Jevropy / Zoubek, Vladimír, 1903-1995 -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 37, no. 3 (1986), s. 259-266
Zdroj: ČGS (UNM)