Browse
from 

Korund ze skapolitem bohaté vápenosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku / Čejdík, P., Holkup, V., Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 169-171
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Korundovo-flogopitové horniny z kryštalinika Nízkych Tatier / Pitoňák, Pavel, Spišiak, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 393-398
Zdroj: ČGS (UNM)
Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd / Galia, Tomáš, Škarpich, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Korytovo-nivné geosystémy a riečna krajina: prieskum a hodnotenie / Grešková, Anna, Lehotský, Milan, 1950- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 109, č. 4 (2004), s. 277-288
Zdroj: ČGS (UNM)
The Kořenec Conglomerate and the analysis of deformation of limestone pebbles in Culmian rocks of the Drahany Upland
Kořenové stalagmity - biogenní útvary, ukazatel změn přírodního a životního prostředí
Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu / Kopecký, Jiří -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004 -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 213-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Kosmické bombardování a hranice křída-terciér / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 69, č. 7 (1990), s. 404-407
Zdroj: ČGS (UNM)
Kosmické katastrofy ve vývoji Země. Dokončení / Grygar, Jiří -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 31, č. 9 (1986), s. 615-617
Zdroj: ČGS (UNM)
Kosmické katastrofy ve vývoji Země. Dokončení / Grygar, Jiří -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 31, č. 10 (1986), s. 705-707, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Kosmické kořeny Země / Cílek, Václav -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 48-49
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kosmiczny szpiek na Kopie / Schenk, Vladimír -- In: Nowa Trybuna Opolska -- 109(2002), s. 6
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kosov Quarry / Bubík, Miroslav, Holcová, Katarína -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Kosov Quarry / Bubík, Miroslav, Holcová, Katarína (2001) -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic. Field trip guide of the 6th IWAF, Prague. -- ISBN 80-7075-527-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Kosovian inarticulate brachiopods and their ancestors (Late Ordovician, Prague Basin) / Havlíček, Vladimír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 69, no. 1 (1994), p. 59-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Kosovina, a new Silurian tryblidiid genus (Mollusca, Tergomya) from Bohemia (Czech Republic) / Horný, Radvan, 1932- -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 60, no. 3-4 (2004), p. 143-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Kosovina, a new Silurian tryblidiid genus (Mollusca, Tergomya) from Bohemia (Czech Republic) / Horný, Radvan -- In: Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 60, č. 3-4 (2004), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Kosovina, nový silurský tryblidiidní rod (Mollusca, Tergomya) z Čech (Česká republika)
Kosovo - proměny národnostní struktury v historické retrospektivě.
Kosovo - proměny národnostní struktury v historické retrospektivě. / Fňukal, Miloš, Šrubař, Michal -- In: Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti, České Budějovice 30. 8. - 2. 9. 2006. -- ISBN 978-80-7040-986-2 -- 11
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF