Browse
from 

Krajina moravských stepních trávníků / Buček, A., Kirchner, Karel -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- -, č. 17 (2006), s. 7-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Krajina, osídlení a povodně v modelovém regionu Hanušovice/Jindřichovice
Krajina Ostravska a její ovlivnění těžbou uhlí
Krajina: paměť, útěcha a osud / Cílek, Václav, Rysová, H. -- In: Veřejná správa -- Roč. 8, č. 33 (2005)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina se oceňuje hůř než cement : Postoj veřejnosti k stavbě cementárny a k ochraně životního prostředí na Berounsku / Švejdarová, Hana -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 6 (1998), s. 327-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajina v okolí Budče: reliéf, paměť a hodnota / Cílek, Václav -- In: Budeč 1100 let. II. Příroda, krajina, člověk -- S. 38-62
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina vašeho okolí Česká republika / Hlaváč, Jaroslav -- In: Živly Země -- Roč. 2, - (2001), s. 6-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina, ve které je cítit čas / Cílek, Václav -- In: Era 21 -- Roč. 9, č. 3 (2009), s. 44-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajinářská problematika na mezinárodním geografickém kolokviu / Kolejka, Jaromír -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 43, č. 1 (2009), s. 48-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Krajinná architektura : nad diplomovou prací Aleše Müllera Úvaha o krajině / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 3 (1996), s. 158-158
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajinně ekologické segmenty údolí Dyje v 1.zóně Národního parku Podyjí / Cibulková, P., Demek, J., Havlíček, M., Kirchner, Karel, Škorpík, M. -- In: Fyzickogeografický sborník -- s. 29-36
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Krajinné plánování / Ložek, Vojen -- In: Živel Země. Země ve službách člověka. -- s. 268-269
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajinný plán jako předmět péče o potenciál krajiny / Purchart, Václav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajinný ráz / Ložek, Vojen -- In: Živel Země. Země ve službách člověka. -- s. 266-267
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajinný ráz a jeho ochrana. 1. část, Charakter, ráz a identita krajiny / Vorel, Ivan, 1950- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 61, č. 9 (2006), s. 262-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajinný ráz a jeho ochrana. 2. část, Proměnlivost krajinného rázu - typické a rozlišující znaky / Vorel, Ivan, 1950- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 61, č. 9 (2006), s. 301-303
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajinný ráz a jeho ochrana. 3. část, Obraz krajiny / Vorel, Ivan, 1950- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 62, č. 1 (2007), s. 14-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajinný ráz a jeho ochrana. 4. část, Cíle a limity ochrany krajinného rázu / Vorel, Ivan, 1950- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 62, č. 2 (2007), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajinotvorná koncepce rekultivací / Štýs, Stanislav, 1930- -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 2 (1988), s. 87-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajinou dávných sopek / Vítek, Jan, 1946- -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 6, č. 2 (1986), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)